Resultado de la búsqueda

Filtros

+ Ver más
Nombre de empresa: Casal dels Infants
Se han encontrado 5 resultados
Ordenado por: Visualización:
TÈCNIC/A MIG DE PROJECTES D’ACOLLIDA I DE SUPORT ALS SERVEIS SOCIOEDUCATIUS AL RAVAL (BARCELONA) fa 10 hores Casal dels Infants Barcelona - Barcelonès - 08001 Barcelona

Experiencia 1 años. Bon nivell de català i castellà. Experiència en l’atenció a les persones. Experiència en la gestió administrativa. Nivell usuari del paquet Office. Aquesta convocatòria va dirigida principalment a persones que tenen dificultat per accedir al món laboral (requereix acreditació). Requisits imprescindibles: ● Estar com a demandant d’ocupació (DONO/DARDO) ● Persones aturades de llarga durada: desocupació de 12 mesos en un període de 18 mesos. O bé ser persona trans. , Jornada completa, Salario mensual bruto 1628

Oferta vinculada a la Subvenció del Programa de Formació i Treball (SOC – TRFO ESAL) amb l'objectiu de facilitar a les persones en situació d'atur amb més dificultats d'accedir al mercat de treball. Preferentment Cicle formatiu de Grau Mitjà o Superior de les famílies professionals d’Administració. Flexibilitat i empatia. Capacitat d’adaptació a tasques polivalents Capacitat organitzativa. Capacitat de treball en equip. Habilitats comunicatives.

EDUCADOR/A EN HOSTALERIA (AJUDANT DE CAMBRER/A) PER A MÒDUL DE CAPACITACIÓ LABORAL DEL PFI INCORPORA (BARCELONA) fa 15 hores Casal dels Infants Barcelona - Barcelonès - 08001 Barcelona

Experiencia 3 años. Experiència laboral en el sector d’hostaleria d’un mínim de 3 anys. Experiència d’un mínim d’un any en el treball d’orientació i formació laboral amb persones en situació d’exclusió o risc d’exclusió social i laboral. Experiència en formació, dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb persones en desavantatge social. Experiència en el treball d'elements socioeducatius a través dels processos grupals i individuals. Coneixement general del context empresarial i social de la ciutat de Barcelona. Coneixement del treball per competències. Coneixement de l’entorn Google Workspace, bases de dades i Excel. Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C). , Jornada parcial (35 horas - jornada semanal), Salario mensual bruto 1799

Formació: Titulació universitària en Educació Social, Psicologia, Pedagogia o altres estudis equivalents del camp social. Preferentment formació Professional associada al món de l’hostaleria o amb altres estudis acreditant competències o experiència professional equivalent. Competències: Capacitat de dissenyar, executar, avaluar i fer seguiment d’accions socioeducatives i itineraris d’acompanyament a la inserció laboral i social per persones en risc social. Habilitats comunicatives per tal d’ajustar la forma i canal de recepció i transmissió de la informació en funció del/la interlocutor/a. Competència en el lideratge de l’equip de voluntariat i alumnes en pràctiques. Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris. Capacitat, coneixements i autonomia resolutiva davant d'imprevistos i incidències, mediació i resolució de conflictes. Coneixement de les diferents empreses i sectors professionals Treball en equip, per tal de generar un clima de treball distès, acollidor i basat en el respecte i el protagonisme de la persona. Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal).

EDUCADOR/A PEL SERVEI INCORPORA JOVE AL BARRI RAVAL (BARCELONA) fa 15 hores Casal dels Infants Barcelona - Barcelonès - 08001 Barcelona

Experiencia 1 años. Experiència mínima d’un any en l’acompanyament educatiu amb joves en risc social, amb un enfoc formatiu laboral. Domini de la llengua catalana (equivalent nivell c). Domini d’ofimàtica. Experiència en processos de mentoria. Alt coneixement de les polítiques d’ocupació. Experiència en el disseny, realització i avaluació de projectes socioeducatius. , Jornada parcial (35 horas - jornada semanal), Salario mensual bruto 1799

Formació: Titulació universitària en Educació social o altres estudis afins del camp social. Competències: Capacitat de dissenyar, executar i avaluar projectes d’acompanyament a la inserció. Capacitat de dirigir equips de treball amb voluntariat. Capacitat de treballar en equip. Resolució d’incidències i autonomia personal. Competència per a la gestió i organització de projectes vinculats a circuits d’empreses Coneixedora de treball per competències. Persona emprenedora, positiva, dinàmica, comunicativa i acostumada a treballar en equip.

INTEGRADOR/A SOCIAL PEL CENTRE OBERT INFANTIL AL BARRI DE SANT ROC (BADALONA) fa 15 hores Casal dels Infants Barcelona - Barcelonès - 08918 Badalona

Experiencia 1 años. Experiència de treball socioeducatiu i de lleure amb infants. Experiència en treball amb població en risc. Experiència en l’elaboració, aplicació i avaluació de plans de treball amb famílies i infants en situació de vulnerabilitat i/o risc social. Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C). , Jornada parcial (25 horas - jornada semanal)

Formació: Cicle formatiu de Grau Superior acabat en Integració Social. Amb títol de monitor/a i/o director/a d’activitats de lleure. Competències: Capacitat per fer plans de treball individualitzats amb infants i famílies. Capacitat de dissenyar i programar activitats de lleure. Capacitat d’atenció socioeducativa individual, grupal i de les famílies. Dinamisme, flexibilitat i empatia. Capacitat de coordinar equips de voluntariat i estudiants en pràctiques.

TÈCNIC/A MIG EDUCATIU/VA PEL CASAL JOVE ATLES AL RAVAL (BARCELONA) fa 22 dies Casal dels Infants Barcelona - Barcelonès - 08001 Barcelona

Experiencia 6 meses. Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C) Experiència en el treball socioeducatiu amb joves en desavantatge social. Experiència en atenció socioeducativa individual i grupal., Jornada parcial (25 horas - jornada semanal), Salario mensual bruto desde '1000' hasta '1018'

Al Casal dels Infants estem cercant un/a Tècnic/a Mig Educatiu/va pel Casal Jove Atles al Raval (Barcelona)