Resultado de la búsqueda

Filtros

+ Ver más
Nombre de empresa: Consell Comarcal del Maresme
Se han encontrado 7 resultados
Ordenado por: Visualización:
1 plaça de Gerent CIDO fa 3 dies Consell Comarcal del Maresme Barcelona - Maresme - 8301 Mataró

Jornada indiferente

Consell Comarcal del Maresme. 1 plaça de Gerent. Lliure designació. Alta direcció. 2023-12-20. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Grau o llicenciatura universitària. Nivell C1 de català. Tenir la condició de personal funcionari pertanyent al cos o escala del grup de classificació A1 o bé que no tinguin la condició de funcionari però que disposin de titulació superior o de graduat universitari i experiència mínima de 5 anys en el sector privat o públic en llocs de perfil tècnic o de responsabilitat gerencial

Borsa de treball de places d'Educador social CIDO fa 5 dies Consell Comarcal del Maresme Barcelona - Maresme - 8301 Mataró

Jornada indiferente

Consell Comarcal del Maresme. Borsa de treball de places d'Educador social. Concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Interí o temporal. 2023-12-18. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Estar en possessió d'una diplomatura, Grau universitari oficial en Educació Social (o habilitació professional reconeguda). Nivell C1 de català

Borsa de treball de places de Treballador social CIDO fa 5 dies Consell Comarcal del Maresme Barcelona - Maresme - 8301 Mataró

Jornada indiferente

Consell Comarcal del Maresme. Borsa de treball de places de Treballador social. Concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Interí o temporal. 2023-12-18. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Estar en possessió d'una diplomatura, Grau universitari oficial en Treball Social (o habilitació professional reconeguda). Nivell C1 de català

1 plaça de Tècnic mitjà adscrit al servei de Joventut CIDO fa un any Consell Comarcal del Maresme Barcelona - Maresme - 8301 Mataró

Jornada indiferente

Consell Comarcal del Maresme. 1 plaça de Tècnic mitjà adscrit al servei de Joventut. Concurs o valoració de mèrits. Laboral. El termini s'obrirà l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i serà de 10 dies naturals. Pendent de termini. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Diplomatura o grau universitari. Nivell C1 de català. Estabilització de l'ocupació temporal

1 plaça de Tècnic superior en economia CIDO fa un any Consell Comarcal del Maresme Barcelona - Maresme - 8301 Mataró

Jornada indiferente

Consell Comarcal del Maresme. 1 plaça de Tècnic superior en economia. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari. El termini s'obrirà l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i serà de 10 dies naturals. Pendent de termini. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Llicenciatura o grau universitari.. Nivell C1 de català. Estabilització de l'ocupació temporal

1 plaça de Tècnic mitjà de benestar social CIDO fa 2 anys Consell Comarcal del Maresme Barcelona - Maresme - 8301 Mataró

Jornada indiferente

Consell Comarcal del Maresme. 1 plaça de Tècnic mitjà de benestar social. Concurs o valoració de mèrits. Laboral. El termini s'obrirà l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i serà de 10 dies naturals. Pendent de termini. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Diplomatura o Grau universitari. Nivell C1 de català. Estabilització de l'ocupació temporal / Modificació OP 2019 (estabilització)

1 plaça de Tècnic auxiliar d'immigració CIDO fa 2 anys Consell Comarcal del Maresme Barcelona - Maresme - 8301 Mataró

Jornada indiferente

Consell Comarcal del Maresme. 1 plaça de Tècnic auxiliar d'immigració. Concurs o valoració de mèrits. Laboral. El termini s'obrirà l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i serà de 10 dies naturals. Pendent de termini. C1 - Batxillerat, FP 2n grau, cicles formatius grau superior. Batxillerat, FP 2n grau, o equivalent. Nivell C1 de català. Estabilització de l'ocupació temporal / Modificació OP 2020 (estabilització)