Resultado de la búsqueda

Filtros

+ Ver más
Nombre de empresa: Consell Comarcal del Segrià
Se han encontrado 9 resultados
Ordenado por: Visualización:
1 plaça de Delineant CIDO fa 2 anys Consell Comarcal del Segrià Lleida - Segrià - 25007 Lleida

Jornada indiferente

Consell Comarcal del Segrià. 1 plaça de Delineant. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari. 2023-11-06. 2023-12-01. Pendent de termini. C1 - Batxillerat, FP 2n grau, cicles formatius grau superior. Batxillerat o Tècnic o equivalent. Nivell C1 de català. Estabilització de l'ocupació temporal. Disposició addicional sisena de la Llei 20/2021

1 plaça d'Educador social EAIA CIDO fa 2 anys Consell Comarcal del Segrià Lleida - Segrià - 25007 Lleida

Jornada indiferente

Consell Comarcal del Segrià. 1 plaça d'Educador social EAIA. Concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Funcionari. 2024-01-17. 2024-02-05. Pendent de termini. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Grau o diplomat en Treball social o equivalent. Nivell C1 de català. Estabilització de l'ocupació temporal. Art. 2.1 de la Llei 20/2021

1 plaça de Tècnic d'igualtat CIDO fa 2 anys Consell Comarcal del Segrià Lleida - Segrià - 25007 Lleida

Jornada indiferente

Consell Comarcal del Segrià. 1 plaça de Tècnic d'igualtat. Concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Funcionari. 2024-01-17. 2024-02-05. Pendent de termini. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Graduat/diplomat universitari o equivalent en l'àmbit de les ciències socials. Nivell C1 de català. Estabilització de l'ocupació temporal. Art. 2.1 de la Llei 20/2021

1 plaça de Peó de canera amb tasques auxiliars CIDO fa 2 anys Consell Comarcal del Segrià Lleida - Segrià - 25007 Lleida

Jornada indiferente

Consell Comarcal del Segrià. 1 plaça de Peó de canera amb tasques auxiliars. Concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Laboral. 2024-06-17. 2024-07-15. Pendent de termini. Agrupacions professionals. No s'exigeix estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu. Nivell A2 de català. Jornada: 80% - Estabilització de l'ocupació temporal. Art. 2.1 de la Llei 20/2021

2 places d'Arquitecte superior CIDO fa 2 anys Consell Comarcal del Segrià Lleida - Segrià - 25007 Lleida

Jornada indiferente

Consell Comarcal del Segrià. 2 places d'Arquitecte superior. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari. 2023-11-06. 2023-12-01. Pendent de termini. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Títol universitari habilitant per a l'exercici de la professió d'Arquitecte o equivalent. Nivell C1 de català. Estabilització de l'ocupació temporal. Disposició addicional sisena de la Llei 20/2021

2 places de Peó de canera CIDO fa 2 anys Consell Comarcal del Segrià Lleida - Segrià - 25007 Lleida

Jornada indiferente

Consell Comarcal del Segrià. 2 places de Peó de canera. Concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Laboral. 2024-06-17. 2024-07-15. Pendent de termini. Agrupacions professionals. No s'exigeix estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu. Nivell A2 de català. Jornada: 67% - Estabilització de l'ocupació temporal. Art. 2.1 de la Llei 20/2021

2 places d'Integrador social SISI CIDO fa 2 anys Consell Comarcal del Segrià Lleida - Segrià - 25007 Lleida

Jornada indiferente

Consell Comarcal del Segrià. 2 places d'Integrador social SISI. Concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Funcionari. 2024-01-17. 2024-02-05. Pendent de termini. C1 - Batxillerat, FP 2n grau, cicles formatius grau superior. Tècnic/a grau superior en integració social o equivalent. Nivell C1 de català. Estabilització de l'ocupació temporal. Art. 2.1 de la Llei 20/2021

1 plaça de Treballador social SBAS CIDO fa 2 anys Consell Comarcal del Segrià Lleida - Segrià - 25007 Lleida

Jornada indiferente

Consell Comarcal del Segrià. 1 plaça de Treballador social SBAS. Concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Funcionari. 2024-01-17. 2024-02-05. Pendent de termini. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Grau o diplomat en Treball social o equivalent. Nivell C1 de català. Estabilització de l'ocupació temporal. Art. 2.1 de la Llei 20/2021

1 plaça d'Educador social SBAS CIDO fa 2 anys Consell Comarcal del Segrià Lleida - Segrià - 25007 Lleida

Jornada indiferente

Consell Comarcal del Segrià. 1 plaça d'Educador social SBAS. Concurs oposició o valoració de mèrits i prova. Funcionari. 2024-01-17. 2024-02-05. Pendent de termini. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Vegeu les bases. Nivell C1 de català. Estabilització de l'ocupació temporal. Art. 2.1 de la Llei 20/2021