Resultado de la búsqueda

Filtros

+ Ver más
Nombre de empresa: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
Se han encontrado 38 resultados
Ordenado por: Visualización:
1 plaça de Tècnic superior en Medicina del Servei de Medicina Física i Rehabilitació CIDO fa 4 dies Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona Barcelona - Barcelonès - 8003 Barcelona

Jornada indiferente

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. 1 plaça de Tècnic superior en Medicina del Servei de Medicina Física i Rehabilitació . Concurs o valoració de mèrits. Laboral. 2024-07-09. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Llicenciat o graduat en Medicina i Cirurgia. Títol de doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Medicina Física i Rehabilitació. Nivell C1 de català

1 plaça d'Infermer de Salut Mental en el Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA) CIDO fa 11 dies Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona Barcelona - Barcelonès - 8003 Barcelona

Jornada indiferente

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. 1 plaça d'Infermer de Salut Mental en el Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA). Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. 2024-07-12. Data orientativa; si teniu algun dubte, consulteu l'ens convocant / Obert fins a trobar la persona candidata adequada. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Grau o Diplomatura en Infermeria. Especialista en Infermeria de Salut Mental

1 plaça d'Infermer de Salut Mental en el Centre d'Atenció i Seguiment (CAS) CIDO fa 11 dies Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona Barcelona - Barcelonès - 8003 Barcelona

Jornada indiferente

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. 1 plaça d'Infermer de Salut Mental en el Centre d'Atenció i Seguiment (CAS). Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. 2024-07-12. Data orientativa; si teniu algun dubte, consulteu l'ens convocant / Obert fins a trobar la persona candidata adequada. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Grau o Diplomatura en Infermeria

3 places d'Infermer de Salut Mental en el Centre de Reducció de Danys del Barri de la Mina (REDAN) CIDO fa 11 dies Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona Barcelona - Barcelonès - 8003 Barcelona

Jornada indiferente

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. 3 places d'Infermer de Salut Mental en el Centre de Reducció de Danys del Barri de la Mina (REDAN). Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. 2024-07-12. Data orientativa; si teniu algun dubte, consulteu l'ens convocant / Obert fins a trobar la persona candidata adequada. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Grau o Diplomatura en Infermeria

1 plaça d'Infermer de Salut Mental en Hospitalització CIDO fa 11 dies Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona Barcelona - Barcelonès - 8003 Barcelona

Jornada indiferente

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. 1 plaça d'Infermer de Salut Mental en Hospitalització. Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. 2024-07-12. Data orientativa; si teniu algun dubte, consulteu l'ens convocant / Obert fins a trobar la persona candidata adequada. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Grau o Diplomatura en Infermeria

1 plaça d'Adjunt a Gerència CIDO fa 15 dies Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona Barcelona - Barcelonès - 8003 Barcelona

Jornada indiferente

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. 1 plaça d'Adjunt a Gerència. Concurs o valoració de mèrits. Alta direcció. 2024-06-24. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Grau universitari o Llicenciatura. Màster o Postgrau relacionat amb l'àmbit de la gestió

2 places de Tècnic superior en Farmàcia del Servei de Farmàcia CIDO fa 23 dies Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona Barcelona - Barcelonès - 8003 Barcelona

Jornada indiferente

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. 2 places de Tècnic superior en Farmàcia del Servei de Farmàcia. Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. 2024-06-30. Data orientativa; si teniu algun dubte, consulteu l'ens convocant / Obert fins a trobar la persona candidata adequada. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Títol de llicenciat o graduat en Farmàcia, títol d'especialista en Farmàcia Hospitalària

1 plaça de Professor de Formació Professional (Àrea Documentació) a l'Institut Hospital del Mar de Formació Professional Sanitària CIDO fa un mes Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona Barcelona - Barcelonès - 8003 Barcelona

Jornada indiferente

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. 1 plaça de Professor de Formació Professional (Àrea Documentació) a l'Institut Hospital del Mar de Formació Professional Sanitària. Laboral temporal. 2024-06-27. Data orientativa; si teniu algun dubte, consulteu l'ens convocant / Obert fins a trobar la persona candidata adequada. Termini obert. A - Grau universitari. Vegeu les bases. Nivell C1 de català

Borsa de treball de places d'Auxiliar administratiu de gestió clínica CIDO fa un mes Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona Barcelona - Barcelonès - 8003 Barcelona

Jornada indiferente

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Borsa de treball de places d'Auxiliar administratiu de gestió clínica. Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. 2024-06-25. Data orientativa; si teniu algun dubte, consulteu l'ens convocant / Obert fins a trobar la persona candidata adequada. Termini obert. C2 - ESO, graduat escolar, FP 1r grau, cicles formatius grau mitjà. Cicle Formatiu de Grau Mitjà de gestió Administrativa o Formació Professional equivalent, Batxillerat o BUP. Jornada: Temps parcial

Borsa de treball de places de Tècnic en cures auxiliars d'Infermeria de Salut Mental CIDO fa un mes Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona Barcelona - Barcelonès - 8003 Barcelona

Jornada indiferente

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Borsa de treball de places de Tècnic en cures auxiliars d'Infermeria de Salut Mental. Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. 2024-06-25. Data orientativa; si teniu algun dubte, consulteu l'ens convocant / Obert fins a trobar la persona candidata adequada. Termini obert. C2 - ESO, graduat escolar, FP 1r grau, cicles formatius grau mitjà. Cicle Formatiu de Grau Mitjà, o Formació Professional equivalent, de tècnic en cures auxiliars d'Infermeria. Jornada: Temps parcial

Borsa de treball de places d'Infermer de geriatria CIDO fa un mes Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona Barcelona - Barcelonès - 8003 Barcelona

Jornada indiferente

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Borsa de treball de places d'Infermer de geriatria. Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. 2024-06-25. Data orientativa; si teniu algun dubte, consulteu l'ens convocant / Obert fins a trobar la persona candidata adequada. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Grau o Diplomatura en Infermeria

1 plaça de Metge adjunt, especialista en Neuropediatria CIDO fa 7 mesos Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona Barcelona - Barcelonès - 8003 Barcelona

Jornada indiferente

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. 1 plaça de Metge adjunt, especialista en Neuropediatria. Laboral temporal. Obert fins a trobar la persona candidata adequada. Pendent de termini. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Títol de llicenciat/ada o graduat/ada en Medicina i Cirurgia, i especialitat en Pediatria / Formació addicional, tipus màster de Neuropediatria. Vegeu les bases. Jornada laboral de 14 hores setmanals

1 plaça de Metge adjunt especialista en Psiquiatria (CSMA) a l'Institut de Neuropsiquiatria i Addicions (INAD) CIDO fa un any Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona Barcelona - Barcelonès - 8003 Barcelona

Jornada indiferente

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. 1 plaça de Metge adjunt especialista en Psiquiatria (CSMA) a l'Institut de Neuropsiquiatria i Addicions (INAD). Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. Obert fins a trobar la persona candidata adequada. Pendent de termini. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Títol de llicenciat/ada o graduat/ada en Medicina i especialitat en Psiquiatria. Experiència professional acreditada com a metge/essa especialista en Psiquiatria. Ubicació al Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA) Santa Coloma

1 plaça de Psicòleg Clínic Infanto-Juvenil (Via PIR) a l'Institut de Neuropsiquiatria i Addicions (INAD) CIDO fa un any Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona Barcelona - Barcelonès - 8003 Barcelona

Jornada indiferente

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. 1 plaça de Psicòleg Clínic Infanto-Juvenil (Via PIR) a l'Institut de Neuropsiquiatria i Addicions (INAD). Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. Obert fins a trobar la persona candidata adequada. Pendent de termini. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Llicenciatura/Grau en Psicologia i especialitat en Psicologia Clínica (via PIR). Experiència professional acreditada com a psicòleg/òloga especialista en una institució sanitària

1 plaça de Psicòleg Clínic Infantil (Via PIR) a l'Institut de Neuropsiquiatria i Addicions (INAD) CIDO fa un any Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona Barcelona - Barcelonès - 8003 Barcelona

Jornada indiferente

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. 1 plaça de Psicòleg Clínic Infantil (Via PIR) a l'Institut de Neuropsiquiatria i Addicions (INAD). Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. Obert fins a trobar la persona candidata adequada. Pendent de termini. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Llicenciatura/Grau en Psicologia i especialitat en Psicologia Clínica (via PIR). Experiència professional acreditada com a psicòleg/òloga especialista en una institució sanitària

1 plaça de Psicòleg Clínic (Via PIR) a l'Institut de Neuropsiquiatria i Addicions (INAD) CIDO fa un any Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona Barcelona - Barcelonès - 8003 Barcelona

Jornada indiferente

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. 1 plaça de Psicòleg Clínic (Via PIR) a l'Institut de Neuropsiquiatria i Addicions (INAD). Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. Obert fins a trobar la persona candidata adequada. Pendent de termini. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Llicenciatura/Grau en Psicologia i especialitat en Psicologia Clínica (via PIR). Experiència professional acreditada com a psicòleg/òloga especialista en una institució sanitària. Ubicació a l'ASSIR (Assistència Salut Sexual i Reproductiva)

1 plaça de Metge adjunt especialista en Psiquiatria (CSMIJ) a l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) CIDO fa un any Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona Barcelona - Barcelonès - 8003 Barcelona

Jornada indiferente

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. 1 plaça de Metge adjunt especialista en Psiquiatria (CSMIJ) a l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD). Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. Obert fins a trobar la persona candidata adequada. Pendent de termini. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Títol de llicenciat/ada o graduat/ada en Medicina i especialitat en Psiquiatria. Experiència professional acreditada com a metge/essa especialista en Psiquiatria. Ubicació al Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ) Ciutat Vella

Borsa de treball de places d'Infermer Materno-Infantil CIDO fa un any Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona Barcelona - Barcelonès - 8003 Barcelona

Jornada indiferente

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Borsa de treball de places d'Infermer Materno-Infantil. Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. Termini no especificat. Pendent de termini. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Grau o Diplomatura en Infermeria

Borsa de treball de places de Tècnic auxiliar en Farmàcia CIDO fa un any Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona Barcelona - Barcelonès - 8003 Barcelona

Jornada indiferente

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Borsa de treball de places de Tècnic auxiliar en Farmàcia. Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. Termini no especificat. Pendent de termini. C1 - Batxillerat, FP 2n grau, cicles formatius grau superior. Cicle Formatiu de Grau Superior en Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i afins

Borsa de treball de places de Terapeuta ocupacional CIDO fa un any Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona Barcelona - Barcelonès - 8003 Barcelona

Jornada indiferente

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Borsa de treball de places de Terapeuta ocupacional. Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. Obert permanentment. Pendent de termini. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Grau o Llicenciatura en Teràpia Ocupacional. Experiència professional acreditada, mínima de 6 mesos, com a tècnic/a mitjà/ana en Teràpia Ocupacional, en un centre hospitalari. Jornada: Temps parcial