Resultado de la búsqueda

Filtros

+ Ver más
Nombre de empresa: FEDERACIO ECOM
Se han encontrado 4 resultados
Ordenado por: Visualización:
MONITOR/ MONITORA DE SENSIBILITZACIÓ ESCOLES fa 18 dies FEDERACIO ECOM Barcelona - Baix Llobregat - 08860 Castelldefels

Jornada parcial (4 horas - jornada diaria)

Entitat que convoca: Federació ECOM Tasques a realitzar:  Preparació i dinamització del tallers de sensibilització.  Dinamització de grups d’infants i joves.  Preparació, recollida, organització i manteniment del material de sensibilització.  Donar suport al personal tècnic en l’organització de l’activitat/esdeveniment.  Coordinació periòdica amb ECOM, organització, valoració, reunions, etc. Es demana:  Capacitat de treball en equip i iniciativa pròpia.  Capacitat d’organització i flexibilitat horària.  Certificat d’antecedents penals conforme no s’ha estat condemnat per sentencia ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.  Nivell alt de català parlat i escrit. Es valorarà:  Certificat de discapacitat  Titulació: CFGS Animació Sociocultural, Activitats Físiques i Esportives, Integració Social, Educació Infantil, estudiant de Magisteri, Pedagogia, monitor/a de lleure.  Experiència com a monitor/a de lleure o d’activitats esportives.  Experiència en l’àmbit socioeducatiu.  Actitud dinàmica i propera.  Capacitat resolutiva. S’ofereix:  Dinamitzar activitats de sensibilització a escoles a Castelldefels.  Activitats previstes: 23/01; 26/01 i 31/01/2023.  Jornada laboral: 8:45 a 12:45h.  Contractacions puntuals segons calendari d’activitats.  Retribució: 35,54€ (segons activitat, i jornada laboral)  Lloc de treball: Castelldefels..

PERSONAL SUPORT ADMINISTRATIU/ ADMINISTRATIVA GESTIÓ SUBVENCIONS fa 23 dies FEDERACIO ECOM Barcelona - Barcelonès - 08915 Badalona

Jornada completa, Salario mensual bruto 1137

Donar suport en la gestió de les convocatòries per assegurar la seva viabilitat i sostenibilitat i complir la seva missió.

TÈCNIC/ TÈCNICA D’ACCESSIBILITAT fa un mes FEDERACIO ECOM Barcelona - Barcelonès - 08001 Barcelona

Jornada completa, Salario mensual bruto desde '1387' hasta '1388'

En coordinació amb l’equip de treball del projecte, la finalitat és oferir suport al projecte de RUMBO en el seu disseny de metodologia, execució, seguiment i avaluació en relació als serveis d’accessibilitat.

TÈCNIC / TÈCNICA SERVEIS D’ACCESSIBILITAT fa 3 mesos FEDERACIO ECOM Barcelona - Barcelonès - 08011 Barcelona

Experiencia 12 meses. Experiència en la diagnosi d’accessibilitat en urbanisme i edificació (habitatges), Jornada completa, Salario mensual bruto 1360

En coordinació amb l’equip de treball del projecte, la finalitat és oferir suport al projecte de RUMBO en el seu disseny de metodologia, execució, seguiment i avaluació en relació als serveis d’accessibilitat.