Resultado de la búsqueda

Filtros

+ Ver más
Nombre de empresa: Fundació Germà Tomàs Canet
Se han encontrado 9 resultados
Ordenado por: Visualización:
AUXILIAR MESURES DE SUPORT (TUTELES) - COBERTURA JULIOL SEU LLEIDA fa 3 dies Fundació Germà Tomàs Canet Lleida - Segrià - 25001 Lleida

Experiencia 1 años. Titulació: CFGS Integració social Experiència: -Experiència prèvia en l’àmbit de la discapacitat, preferentment en salut mental -Experiència prèvia en entitats tutelars Competències: -Empatia i control emocional -Adaptació als canvis i flexibilitat -Creativitat i iniciativa -Capacitat de treball en equip i de gestió del temps -Capacitat d’observació i d’escolta -Saber posar límits -Tenir tolerància a la pressió i a la frustració -Capacitat de mediació en els conflictes Altres: Imprescindible Carnet de conduir tipus B , Jornada completa

La Fundació Germà Tomàs Canet de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, és una entitat sense afany de lucre que té per missió acompanyar a persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social a través de la gestió de programes i serveis per a la millora de la qualitat de vida i integració social. Actualment, està en recerca d'un/a Auxiliar de mesures de suport per a la cobertura del mes de juliol, perquè vetlli per a la correcta atenció de les persones que requereixen suport per al desenvolupament de la seva capacitat jurídica, relacionant-se de forma directa sobretot amb la persona atesa, però també amb els seus familiars, els equips d'atenció i del seu entorn; sempre d'acord amb els valors i respectant la forma de treballar de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.

AUXILIAR DE MESURES DE SUPORT (TUTELES) - BARCELONA fa 3 dies Fundació Germà Tomàs Canet Barcelona - Barcelonès - 08025 Barcelona

Experiencia 2 años. Titulació: CFGS en Integració social o similar Experiència: -Experiència prèvia en l’àmbit de la discapacitat, preferentment en salut mental Competències: -Empatia i control emocional -Adaptació als canvis i flexibilitat -Creativitat i iniciativa -Capacitat de treball en equip i de gestió del temps -Capacitat d’observació i d’escolta -Saber posar límits -Tenir tolerància a la pressió i a la frustració -Capacitat de mediació en els conflictes Altres: Imprescindible carnet de conduir tipus B i conduir habitualment , Jornada completa

La Fundació Germà Tomàs Canet de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, és una entitat sense afany de lucre que té per missió acompanyar a persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social a través de la gestió de programes i serveis per a la millora de la qualitat de vida i integració social. Actualment, està en recerca d'un/a Auxiliar de mesures de suport que vetlli per a la correcta atenció de les persones que requereixen suport per al desenvolupament de la seva capacitat jurídica, relacionant-se de forma directa sobretot amb la persona atesa, però també amb els seus familiars, els equips d'atenció i del seu entorn; sempre d'acord amb els valors i respectant la forma de treballar de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.

TÈCNIC/A CLUB SOCIAL - MANRESA fa un mes Fundació Germà Tomàs Canet Barcelona - Bages - 08241 Manresa

Experiencia 2 años. Titulació: Diplomatura o Grau universitari en l'àmbit social Experiència: -Experiència en la conducció de grups -Coneixements en salut mental Competències: -Capacitat d’organització -Sensibilitat a la diversitat cultural -Lideratge motivacional -Col·laboració i treball en equip -Responsabilitat i puntualitat -Orientació a l’usuari -Orientació a resultats , Jornada parcial (30 horas - jornada semanal)

La Fundació Germà Tomàs Canet, entitat social sense afany de lucre que acompanya persones en situació de vulnerabilitat, cerca un/a Tècnic Club Social per a la seu de Mosaic que tingui com a objectiu generar espais de convivència, xarxes de relació, de participació comunitària, de gaudir de l'oci i la cultura i potenciar la solidaritat. Per aconseguir-ho treballa en dues línies: d'una banda, cerca mantenir l'activitat personal, entesa com la participació en àmbits familiars, comunitaris i socials, així com el desenvolupament de tasques físiques i mentals; i per l'altra, realitza tasques de prevenció de situacions de dependència i d'exclusió social mitjançant projectes d'intervenció social i comunitària, especialment en col·lectius vulnerables..

EDUCADOR/A SOCIAL: PROGRAMA PROTECCIÓ INTERNACIONAL - PIS A SANT JUST DESVERN fa un mes Fundació Germà Tomàs Canet Barcelona - Baix Llobregat - 08960 Sant Just Desvern

Experiencia 2 años. Titulació: Formació de grau en Educació social -Es valorarà experiència i/o formació complementària en drets humans, migració i/o refugi. -Experiència prèvia amb persones d'exclusió social i experiència en pisos assistencials Competències: -Assertivitat, capacitat de comunicació (oral i escrita) -Col·laboració i treball en equip -Orientació a resultats -Capacitat empàtica i maduresa emocional -Flexibilitat i tolerància a la frustració -Proactivitat -Responsabilitat, transparència i pensament crític -Compromís amb els valors de la institució Altres: Imprescindible carnet de conduir tipus B , Jornada completa

La Fundació Germà Tomàs Canet, de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, és una entitat sense afany de lucre que té per missió acompanyar a persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social a través de la gestió de programes i serveis per a la millora de la qualitat de vida i integració social. Actualment, està en recerca d'un/a Educador/a social ubicat al pis de Sant Just Desvern i depenent de la seu Llar Sant Joan de Déu a Manresa, per al programa d'acollida a persones refugiades amb l'objectiu de portar a terme accions socioeducatives amb persones sol·licitants d’asil generant contextos educatius i accions mediadores i formatives que possibilitin la promoció cultural i social, entesa com a obertura a noves possibilitats de l'adquisició de béns culturals, que ampliïn les seves perspectives educatives, laborals, d'oci i participació social de la persona.

DOCENT PEL PROGRAMA D'ACOLLIDA A PERSONES REFUGIADES - SUPLÈNCIA MATERNITAT (MANRESA) fa un mes Fundació Germà Tomàs Canet Barcelona - Bages - 08240 Manresa

Experiencia 2 años. Titulació: Formació de grau en Educació infantil/primària, Pedagogia de llengües o grau universitari similar Formació complementària i/o cursos de formació específica en didàctica de l'espanyol com a llengua estrangera, en llengua espanyola i en didàctica d'altres llengües estrangeres. Es valora la participació en projectes acadèmics relacionats amb l’ensenyament de la llengua. Experiència: -Experiència mínima de 2 anys com a docent de castellà com a llengua estrangera -Experiència amb infants i/o adolescents -Experiència en l'ensenyament a adults Competències: -Iniciativa i autonomia -Flexibilitat -Organització i planificació -Habilitats comunicatives -Treball en equip -Creativitat -Actitud de servei i responsabilitat Idiomes: -Bon coneixement de la llengua catalana i espanyola tant a nivell parlat com escrit -Valorables nocions d'anglès i/o francés Altres: Valorable carnet de conduir tipus B, Jornada completa

La Fundació Germà Tomàs Canet, de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, és una entitat sense afany de lucre amb la missió d'acompanyar a persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social a través de la gestió de programes i serveis per a la millora de la qualitat de vida i integració social. Actualment, en recerca d'un/a Docent per a la Llar Sant Joan de Déu ubicada a Manresa per a treballar amb l’objectiu d’identificar i valorar les necessitats lingüístiques, pragmàtiques, comunicatives i d'aprenentatge de les persones beneficiàries del programa d'acollida a persones refugiades, des d'una perspectiva integral, d'acord amb els valors de l'Orde Hospitalari de Sant Joan Déu. La persona contractada farà la cobertura de baixa mèdica, maternitat i altres possibles permisos amb una durada prevista d'un any.

AUXILIAR DE MESURES DE SUPORT (TUTELES) - BARCELONA fa un mes Fundació Germà Tomàs Canet Barcelona - Barcelonès - 08025 Barcelona

Experiencia 2 años. Titulació: CFGS en Integració social o similar Experiència: -Experiència prèvia en l’àmbit de la discapacitat, preferentment en salut mental Competències: -Empatia i control emocional -Adaptació als canvis i flexibilitat -Creativitat i iniciativa -Capacitat de treball en equip i de gestió del temps -Capacitat d’observació i d’escolta -Saber posar límits -Tenir tolerància a la pressió i a la frustració -Capacitat de mediació en els conflictes Altres: Imprescindible carnet de conduir tipus B i conduir habitualment Imprescindible estar a l'atur Imprescindible entrega de DARDO , Jornada completa

La Fundació Germà Tomàs Canet de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, és una entitat sense afany de lucre que té per missió acompanyar a persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social a través de la gestió de programes i serveis per a la millora de la qualitat de vida i integració social. Actualment, està en recerca d'un/a Auxiliar de mesures de suport que vetlli per a la correcta atenció de les persones que requereixen suport per al desenvolupament de la seva capacitat jurídica, relacionant-se de forma directa sobretot amb la persona atesa, però també amb els seus familiars, els equips d'atenció i del seu entorn; sempre d'acord amb els valors i respectant la forma de treballar de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. El motiu d'aquesta contractació és la prejubilació d'un membre de l'equip actual. El contracte laboral inicial serà de relleu fins que la persona es jubili. Per tal de complir els requisits que es sol·liciten per a realitzar un contracte relleu, necessitarem que la persona estigui apuntada a l'atur i sol·liciti el document DARDO.

ADVOCAT/DA PROGRAMA ACOLLIDA PERSONES REFUGIADES - MITJA JORNADA (MANRESA) fa 2 mesos Fundació Germà Tomàs Canet Barcelona - Bages - 08241 Manresa

Experiencia 2 años. Titulació: Grau en Dret i Màster d'accés a l'advocacia (ambdós finalitzats) Experiència: - Coneixement del marc normatiu i de la política pública per a l’atenció a persones refugiades i migrades a Espanya i la Unió Europea - Coneixement i experiència de treball amb perspectiva diferencial (gènere, edat, ètnia i diversitat) Competències: - Habilitat per a les relacions interpersonals i comunicatives - Habilitats per al treball interinstitucional, capacitat de diàleg amb actors comunitaris, institucions de l’Estat i organitzacions socials - Habilitat en l’elaboració d’informes i documents tècnics - Discreció - Capacitat de treball en equip i sota pressió - Organització i planificació - Flexibilitat per adaptar-se a situacions noves - Actitud de servei i responsabilitat Idiomes: - Capacitat d’anàlisi, excel·lent redacció en català i castellà - Nocions d’anglès i/o francès Altres: - Carnet de conduir tipus B - Imprescindible estar col·legiat/da , Jornada parcial (19 horas - jornada semanal)

La Fundació Germà Tomàs Canet, de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, és una entitat sense afany de lucre amb la missió d'acompanyar a persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social a través de la gestió de programes i serveis per a la millora de la qualitat de vida i integració social, cerca un/a Advocat/da per a la seu de la Llar de Sant Joan de Déu. Per tal d'assessorar jurídicament les persones del programa de protecció internacional en els tràmits administratius i/o necessitats jurídiques identificades en les diferents fases del seu itinerari d’acollida, integració i autonomia. I proveir assistència legal i representació a les persones del programa de protecció internacional, a fi d’afavorir la seva protecció legal i garantir l’exercici dels seus drets i deures.

ADVOCAT/DA PROGRAMA MESURES DE SUPORT (SUPLÈNCIA) fa 2 mesos Fundació Germà Tomàs Canet Barcelona - Barcelonès - 08025 Barcelona

Experiencia 2 años. Titulació: Llicenciatura en Dret i màster d’accés a l’advocacia Experiència: -Experiència mínima de 2 anys en lloc similiar. -Valorable experiència en llocs de característiques similars (entitats de suport, entitats del tercer sector, experiència en l’àmbit de la discapacitat: salut mental, discapacitat intel·lectual i gent gran) Competències: -Pensament analític -Planificació i organització -Flexibilitat i gestió del canvi -Treball en equip i cooperació -Iniciativa -Preocupació per la qualitat -Compromís amb l’organització -Capacitat de negociació -Aprenentatge i utilització de coneixements -Orientació estratègica Altres: -Alta col·legi advocats com a exercent (En cas que no ho estigui caldrà tramitar alta) -Valorable carnet de conduir tipus B , Jornada completa

La Fundació Germà Tomàs Canet, de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, és una entitat sense afany de lucre amb la missió d'acompanyar a persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social a través de la gestió de programes i serveis per a la millora de la qualitat de vida i integració social. Actualment, en recerca d'un/a Advocat/da per al programa de mesures de suport que garanteixi, com a integrant de l’àrea jurídica de la Fundació, el compliment de les obligacions jurídiques de les persones a qui es dona suport a l’exercici de la seva capacitat, tot promovent i defensant l’aplicació de la legislació en la matèria.

REFERENT MESURES DE SUPORT (TUTELES) - BARCELONA fa 3 mesos Fundació Germà Tomàs Canet Barcelona - Barcelonès - 08025 Barcelona

Experiencia 2 años. REQUERIMENTS DEL LLOC: Titulació: Grau universitari en Treball Social i/o Educació Social Experiència: -Experiència prèvia en l’àmbit de la discapacitat, preferentment en salut mental -Experiència prèvia en entitats tutelars Competències: -Capacitat d’organització, planificació, coordinació i priorització. -Gestió de les crisis i conflictes. -Iniciativa, flexibilitat, empatia i maduresa emocional: autoconeixement i autocontrol -Assertivitat, capacitat d’escolta i resolució -Saber donar resposta immediata en situacions imprevistes. -Tolerància a la frustració i adaptabilitat als canvis. -Saber treballar en equip, construir, participar i col·laborar Altres: Imprescindible carnet de conduir tipus B , Jornada completa

La Fundació Germà Tomàs Canet, de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, és una entitat sense afany de lucre amb la missió d'acompanyar a persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social a través de la gestió de programes i serveis per a la millora de la qualitat de vida i integració social. Actualment, en recerca d'un/a Referent de mesures de suport per a la seu de Barcelona, que vetlli per a la correcta atenció de la persona protegida, que promoguin la seva autonomia personal, el seu desenvolupament integral i la recuperació de la seva capacitat i la seva integració, incorporació i participació plena en tots els àmbits de la vida social; sempre d’acord amb els valors i respectant la forma de treballar de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.