Resultado de la búsqueda

Filtros

+ Ver más
+ Ver más
Nombre de empresa: Fundació Mercè Fontanilles
Se han encontrado 12 resultados
Ordenado por: Visualización:
MEDIADOR/A INTERCULTURAL JUSTÍCIA JUVENIL LLEIDA fa 5 dies Fundació Mercè Fontanilles Lleida - Segrià - 25194 Lleida

Experiencia 24 meses. Formació: formació en mediació intercultural o experiència provada, en atenció educativa a menors o joves en situació de risc social, domini parlat i escrit de la llengua àrab, coneixement suficient dels idiomes català i castellà per poder-se comunicar, així com de francès i/o anglès. Gestió administrativa de documentació d’estrangeria o experiència provada. Experiència professional: experiència mínima de dos anys en mediació comunitària, mediació intercultural i intervenció educativa amb joves nouvinguts. , Jornada parcial (20 horas - jornada semanal)

MEDIADOR/A INTERCULTURAL EN CENTRE EDUCATIU DE JUSTÍCIA JUVENIL EL SEGRE (LLEIDA) .És el professional responsable de la mediació intercultural entre els menors o joves internats en centres educatius de justícia juvenil i els professionals del centre per tal de garantir la correcta prestació del servei i la reinserció social dels usuaris.

MEDIADOR/A INTERCULTURAL AMB LLENGUA ÀRAB fa 5 dies Fundació Mercè Fontanilles Barcelona - Barcelonès - 08035 Barcelona

Experiencia 2 años. Experiència mínima de dos anys en mediació comunitària, mediació intercultural i intervenció educativa amb joves nouvinguts., Jornada completa, Salario mensual bruto 1762

Mediació intercultural en Centres Educatius de Justícia Juvenil.

EDUCADOR/A SOCIAL fa 13 dies UTE 90Fundació Mercé Fontanilles-Fundació Resilis Barcelona - Vallès Occidental - 08290 Cerdanyola Del Vallès

Experiencia 1 años. • Experiència 1 anys. • Imprescindible experiència prèvia a l’ àmbit de atenció a persones tutelades i/o ex-tutelades • Es valorarà favorablement experiència amb joves migrats no acompanyats • Títol de grau d’educació social o títol d’ integració social • Disponibilitat de vehicle • Disponibilitat per viatjar • diplomatura o enginyeria tècnica • educació social , Jornada completa, Salario mensual bruto desde '1500' hasta '1800'

Al servei d'Itineraris de Protecció Individualitzats (IPI) estem cercant educador/a per plaça. Al nostre servei atenem a joves tutelats i ex-tutelats entre 16 i 21 anys en pisos assistits, amb l'objectiu de fomentar la seva autonomia social i personal.

COORDINADOR/A EVAMI COMARQUES BARCELONA fa 20 dies Fundació Mercè Fontanilles Barcelona - Barcelonès - 08004 Barcelona

Experiencia 24 meses. Experiència en coordinació d'equips. Imprescindible titulació en Psicologia , formació complementària en l'àmbit d'infància en risc i famílies i 2 anys d'experiència en equips d'atenció a la infància. Disposar del certificat de delictes sexuals. E, Jornada completa, Salario mensual bruto 2283

Dins el servei d'urgència d'EVAMI assumeix l’impuls de l’acció coordinada i participativa de l’equip i esdevé responsable de l’assoliment dels objectius a nivell d’organització i gestió del servei davant l’entitat, la qual a través dels seus representants, respon del bon funcionament del mateix davant l’administració competent

ASSESSOR/A ESTUDIS UNIVERSITARIS DE PERSONES MIGRANTS fa 20 dies Fundació Mercè Fontanilles Barcelona - Barcelonès - 08004 Barcelona

Experiencia 1 años. Experiència requerida: experiència mínima d'1 any en entitats socials de capacitació de les persones o d'acompanyament al reconeixement acadèmic i/o professional. Expertesa en l'ús de tecnologies de la comunicació i informació, en especial eines ofimàtiques com microsoft office., Jornada completa, Salario mensual bruto 1762

Assessorar i capacitació de les persones a l'acompanyament i reconeixement acadèmic i/o professional

EDUCADOR/A SOCIAL fa 21 dies UTE 90Fundació Mercé Fontanilles-Fundació Resilis Barcelona - Vallès Occidental - 08290 Cerdanyola Del Vallès

Experiencia 1 años. • Experiència 1 anys. • experiència 1 anys. • experiència 1 anys • imprescindible experiència prèvia a l’ àmbit de atenció a persones tutelades i/o ex-tutelades • es valorarà favorablement experiència amb joves migrats no acompanyats • títol de grau d’educació social o títol d’ integració social • disponibilitat de vehicle • disponibilitat per viatjar • Diplomatura o enginyeria tècnica • Educació social , Jornada completa, Salario mensual bruto desde '1500' hasta '1800'

Al servei d'Itineraris de Protecció Individualitzats (IPI) estem cercant educador/a per suplències. Al nostre servei atenem a joves tutelats i ex-tutelats entre 16 i 21 anys en pisos assistits, amb l'objectiu de fomentar la seva autonomia social i personal.

EDUCADOR/A SOCIAL fa 22 dies UTE 90Fundació Mercé Fontanilles-Fundació Resilis Lleida - Segrià - 25001 Lleida

Experiencia 1 años. • Experiència 1 anys. • experiència 1 anys • imprescindible experiència prèvia a l’ àmbit de atenció a persones tutelades i/o ex-tutelades • es valorarà favorablement experiència amb joves migrats no acompanyats • títol de grau d’educació social o títol d’ integració social • disponibilitat de vehicle • disponibilitat per viatjar , Jornada completa, Salario mensual bruto desde '1500' hasta '1800'

Al servei d'Itineraris de Protecció Individualitzats (IPI) estem cercant educador/a per suplències. Al nostre servei atenem a joves tutelats i ex-tutelats entre 16 i 21 anys en pisos assistits, amb l'objectiu de fomentar la seva autonomia social i personal.

EDUCADOR/A PISOS ASSISTITS (SUPLÈNCIES) fa un mes UTE 90Fundació Mercé Fontanilles-Fundació Resilis Tarragona - Baix Ebre - 43500 Tortosa

Experiencia 1 años. • Experiència 1 anys. • experiència 1 anys. • experiència 1 anys. • experiència 1 anys. • experiència 1 anys • imprescindible experiència prèvia a l’ àmbit de atenció a persones tutelades i/o ex-tutelades • es valorarà favorablement experiència amb joves migrats no acompanyats • títol de grau d’educació social o títol d’ integració social • disponibilitat de vehicle • disponibilitat per viatjar • títol de grau • educació social • títol de grau • educació social • Títol de grau • Educació social , Jornada completa, Salario mensual bruto desde '1500' hasta '1800'

Al servei d'Itineraris de Protecció Individualitzats (IPI) estem cercant educador/a per suplències. Al nostre servei atenem a joves tutelats i ex-tutelats entre 16 i 21 anys en pisos assistits, amb l'objectiu de fomentar la seva autonomia social i personal

PSICÒLEG/ PSICÒLOGA EVAMI COMARQUES BARCELONA fa un mes Fundació Mercè Fontanilles Barcelona - Barcelonès - 08004 Barcelona

Experiencia 24 meses. Imprescindible titulació en Psicologia , formació complementària en l'àmbit d'infància en risc i famílies i 2 anys d'experiència en equips d'atenció a la infància. Disposar del certificat de delictes sexuals., Jornada completa, Salario mensual bruto 2191

Psicòleg/la en equips de valoració del maltractament infantil

FORMADOR/A LABORAL PROGRAMA LABORA fa un mes Fundació Mercè Fontanilles Barcelona - Barcelonès - 08042 Barcelona

Experiencia 2 años. Experiència en la coordinació i execució d’accions de formació, que asseguri el desplegament de les principals funcions descrites per al lloc de feina i el domini de les competències claus del perfil professional. ▪ Experiència en programes d’orientació i inserció laboral, que asseguri els coneixements bàsics sobre metodologies d’acompanyament a la definició i l’execució d’un projecte professional. ▪ Experiència en programes d’atenció social amb col·lectius específics (persones sense llar, dones víctimes de violència masclista, persones perceptores de la RMI, etc.) per tal d’assegurar la posada en pràctica de metodologies d’acompanyament personalitzat a persones en risc d’exclusió social. ▪ Experiència en el treball amb el teixit empresarial (prospecció i intermediació, gestió d’accions formatives tècnic-professionalitzadores, etc.) que asseguri un bon coneixement del mercat de treball, el seu funcionament i requeriments, Jornada completa, Salario mensual bruto 1762

El/la Formador/a és la figura professional encarregada (juntament amb la resta de Formadors/es) de desplegar les funcions de disseny, planificació i execució d’accions formatives Làbora, i de coordinació per tal de promoure la millora de l’ocupabilitat de les persones derivades des dels diferents serveis de l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i facilitar la seva incorporació al mercat de treball. El/la Formador/a duu a terme accions dirigides als i les participants del Programaper facilitar la seva aproximació al mercat laboral, la definició del seu projecte professional, la identificació i millora de competències transversals, l’elaboració de les eines i instruments per a la recerca de feina i l’encaix als perfils professionals de referència. El/la Formador/a desenvolupa principalment la seva activitat a la seu de l’Entitat Social Làbora a la qual pertany, tot i que en ocasions pot dur a terme les seves funcions a la seu Central del Programa, i als diferents punts d’actuació del mateix i en format de treball. El/la Formador/a forma part de l’equip tècnic del Programa Làbora (Orientadors/es, Formadors/es i Prospectors/es) i desplega les seves funcions sota la supervisió tècnica directa del/a Tècnic/a Referent de Capacitació i el/la Responsable de l’Àrea de Persones.

MEDIADOR/A INTERCULTURAL fa 2 mesos Fundació Mercè Fontanilles Barcelona - Vallès Occidental - 08184 Palau-solità I Plegamans

Experiencia 2 años. Experiència mínima de dos anys en mediació comunitària, mediació intercultural i intervenció educativa amb joves nouvinguts., Jornada completa, Salario mensual bruto desde '1700' hasta '1800'

Mediació intercultural en Centres Educatius de Justícia Juvenil.

EDUCADOR/A SOCIAL fa 3 mesos UTE 90Fundació Mercé Fontanilles-Fundació Resilis Lleida - Segrià - 25001 Lleida

Experiencia 1 años. • Experiència 1 anys. • experiència 1 anys • imprescindible experiència prèvia a l’ àmbit de atenció a persones tutelades i/o ex-tutelades • es valorarà favorablement experiència amb joves migrats no acompanyats • títol de grau d’educació social o títol d’ integració social • disponibilitat de vehicle • disponibilitat per viatjar , Jornada completa, Salario mensual bruto desde '1500' hasta '1800'

Al servei d'Itineraris de Protecció Individualitzats (IPI) estem cercant educador/a per suplències. Al nostre servei atenem a joves tutelats i ex-tutelats entre 16 i 21 anys en pisos assistits, amb l'objectiu de fomentar la seva autonomia social i personal.