Resultado de la búsqueda

Filtros

+ Ver más
+ Ver más
+ Ver más
+ Ver más
Nombre de empresa: GENERALITAT DE CATALUNYA
Se han encontrado 503 resultados
Ordenado por: Visualización:
SUBALTERN/ SUBALTERNA A CENTRES EDUCATIUS DEL BAIX PENEDÈS fa 9 hores GENERALITAT DE CATALUNYA Tarragona - Baix Penedès - 43700 Vendrell, El

Jornada completa, Salario mensual bruto desde '1300' hasta '1400'

Subaltern/a per substitucions de curta durada a centres educatius a la comarca del Baix Penedès. Els requisits per ocupar aquest lloc són: titulació d’estudis primaris i coneixements de nivell intermedi de llengua catalana (B2). L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

SUBALTERN/A CENTRE EDUCATIU DE MATARÓ fa 10 hores GENERALITAT DE CATALUNYA Barcelona - Maresme - 08301 Mataró

Experiencia 2 meses. 1 mes, Jornada completa, Salario mensual bruto 1428

Cerquem 1 Subaltern per substitució (Disponibilitat immediata) per un centre educatiu a MATARÓ (Horari: de 7:30 a 14:30 h) Els requisits per ocupar aquest lloc són: titulació d’estudis primaris i coneixements de nivell intermedi de llengua catalana (B2). L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES SUBSTITUCIONS (CENTRES EDUCATIUS SEGRIÀ) fa 13 hores GENERALITAT DE CATALUNYA Lleida - Segrià - 25111 Lleida

Experiencia 2 meses. 2 mesos, Jornada completa

Auxiliar administratiu/va per a substitucions de jornada sencera a centres públics de Lleida. Els requisits per ocupar aquest lloc de treball són: titulació de graduat escolar, de formació professional de primer grau o equivalent i disposar OBLIGATÒRIAMENT del certificat de nivell de suficiència de llengua catalana (C1) i certificat de nivell de suficiència de l'aranès (C1)

METGE/SSA FORENSE AL PARTIT JUDICIAL DE REUS fa 2 dies GENERALITAT DE CATALUNYA Tarragona - Baix Camp - 43203 Reus

Experiencia 1 meses. Es tindran en compte les funcions relacionades directament amb el lloc de treball objecte de la convocatòria. - Nacionalitat espanyola., Jornada completa

LLoc de treball de Metge/ssa Forense al partit judicial de REUS. Es tracta d'un CONTRACTE TEMPORAL per cobrir una SUBSTITUCIÓ (de durada indeterminada amb un màxim de 3 anys).

1 plaça d'Especialista d'Instal·lacions i Equips Tècnics al Centre Penitenciari Obert de Tarragona CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia, Drets i Memòria Barcelona - Barcelonès - 8038 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia, Drets i Memòria. 1 plaça d'Especialista d'Instal·lacions i Equips Tècnics al Centre Penitenciari Obert de Tarragona. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-06-25. Termini obert. C1 - Batxillerat, FP 2n grau, cicles formatius grau superior. Disposar de la titulació de batxillerat o equivalent. Nivell B2 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Tècnic especialista explotació de carreteres al Centre de Conservació de Carreteres de Reus CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Territori Barcelona - Barcelonès - 8029 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Departament de Territori. 1 plaça de Tècnic especialista explotació de carreteres al Centre de Conservació de Carreteres de Reus. Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. 2024-06-25. Termini obert. C1 - Batxillerat, FP 2n grau, cicles formatius grau superior. Batxillerat, títol de tècnic superior corresponent a cicles formatius de grau superior, títol de tècnic especialista corresponent a formació professional de 2on grau o equivalent. Nivell B2 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal laboral fix de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça d'Auxiliar administratiu al Servei d'Accés i Obtenció de Documents CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Biblioteca de Catalunya Barcelona - Barcelonès - 8001 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Biblioteca de Catalunya. 1 plaça d'Auxiliar administratiu al Servei d'Accés i Obtenció de Documents. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-06-20. Termini obert. C2 - ESO, graduat escolar, FP 1r grau, cicles formatius grau mitjà. Estar en possessió de la titulació necessària per accedir al cos auxiliar d'administració (subgrup C2) de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça d'Auxiliar administratiu a la Direcció General de la Policia (Sant Feliu de Llobregat) CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior Barcelona - Barcelonès - 8009 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior. 1 plaça d'Auxiliar administratiu a la Direcció General de la Policia (Sant Feliu de Llobregat). Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-06-25. Termini obert. C2 - ESO, graduat escolar, FP 1r grau, cicles formatius grau mitjà. Estar en possessió del títol de graduat escolar, educació secundària obligatòria o equivalent. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya, persona amb la condició legal de discapacitat i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça d'Auxiliar administratiu CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP) Barcelona - Barcelonès - 8029 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP). 1 plaça d'Auxiliar administratiu. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-06-25. Termini obert. C2 - ESO, graduat escolar, FP 1r grau, cicles formatius grau mitjà. Disposar de la titulació necessària per accedir al cos auxiliar administratiu de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Responsable de gestió operativa i atenció al client adscrit a la Zona Portuària Centre CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Ports de la Generalitat Barcelona - Barcelonès - 8017 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Ports de la Generalitat. 1 plaça de Responsable de gestió operativa i atenció al client adscrit a la Zona Portuària Centre. Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. 2024-06-26. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Titulació universitària de grau, diplomatura, preferentment en Economia, màrqueting, logística, gestió portuària o similars. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Facultatiu especialista en medicina interna a l'Hospital Comarcal del Pallars CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) Lleida - Segrià - 25198 Lleida

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Gestió de Serveis Sanitaris (GSS). 1 plaça de Facultatiu especialista en medicina interna a l'Hospital Comarcal del Pallars. Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. 2024-07-04. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Titulació oficial de facultatiu especialista en Medicina Interna

1 plaça d'Administratiu a la Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Territori Barcelona - Barcelonès - 8029 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Departament de Territori. 1 plaça d'Administratiu a la Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-06-21. Termini obert. C1 - Batxillerat, FP 2n grau, cicles formatius grau superior. Disposar de la titulació que dona accés al cos administratiu de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça d'Oficial de 1a - conservador de carreteres al Centre de conservació de carreteres de Reus CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Territori Barcelona - Barcelonès - 8029 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Departament de Territori. 1 plaça d'Oficial de 1a - conservador de carreteres al Centre de conservació de carreteres de Reus. Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. 2024-06-25. Termini obert. C2 - ESO, graduat escolar, FP 1r grau, cicles formatius grau mitjà. Graduat en educació secundària, graduat escolar, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic especialista corresponent formació professional de 1r o equivalent. Nivell B2 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal laboral fix de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Titulat superior geòleg a la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Territori Barcelona - Barcelonès - 8029 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Departament de Territori. 1 plaça de Titulat superior geòleg a la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-06-25. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Disposar de la titulació que dona accés al cos de titulació superior, geologia de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Diplomat arquitecte tècnic al Serveis Territorials a Tarragona CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura Barcelona - Barcelonès - 8002 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura. 1 plaça de Diplomat arquitecte tècnic al Serveis Territorials a Tarragona. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-06-20. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Estar en possessió de la titulació necessària per accedir al cos de diplomatura (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya, arquitectura tècnica. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Tècnic superior a la Direcció General de la Intervenció CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Economia i Hisenda Barcelona - Barcelonès - 8007 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Departament d'Economia i Hisenda. 1 plaça de Tècnic superior a la Direcció General de la Intervenció. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-06-25. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Disposar de la titulació d'accés al cos de superior d'administració de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Verificador de projectes europeus a la Direcció General de Fons Europeus i Ajuts d'Estat CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Economia i Hisenda Barcelona - Barcelonès - 8007 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Departament d'Economia i Hisenda. 1 plaça de Verificador de projectes europeus a la Direcció General de Fons Europeus i Ajuts d'Estat. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-06-25. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Disposar de la titulació d'accés al cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça d'Auxiliar administratiu a la Direcció dels Agents Rurals (Santa Perpètua de Mogoda) CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior Barcelona - Barcelonès - 8009 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior. 1 plaça d'Auxiliar administratiu a la Direcció dels Agents Rurals (Santa Perpètua de Mogoda). Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-06-25. Termini obert. C2 - ESO, graduat escolar, FP 1r grau, cicles formatius grau mitjà. Estar en possessió del Graduat escolar, graduat en ESO, certificat d'escolaritat o equivalent. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya, persona amb la condició legal de discapacitat i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça d'Auxiliar administratiu a la Direcció de Serveis (Barcelona) CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior Barcelona - Barcelonès - 8009 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior. 1 plaça d'Auxiliar administratiu a la Direcció de Serveis (Barcelona) . Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2024-06-25. Termini obert. C2 - ESO, graduat escolar, FP 1r grau, cicles formatius grau mitjà. Estar en possessió del títol de graduat escolar, graduat en educació secundària obligatòria o equivalent. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Conductor al Centre Educatiu Oriol Badia CIDO fa 3 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia, Drets i Memòria Barcelona - Barcelonès - 8038 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia, Drets i Memòria. 1 plaça de Conductor al Centre Educatiu Oriol Badia. Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. 2024-06-25. Termini obert. C2 - ESO, graduat escolar, FP 1r grau, cicles formatius grau mitjà. Estar en possessió de la titulació de graduat escolar, graduat en educació secundària o equivalent. Nivell B1 de català / Permís de conduir B. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal laboral fix de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida