Resultado de la búsqueda

Filtros

+ Ver más
+ Ver más
+ Ver más
+ Ver más
Nombre de empresa: GENERALITAT DE CATALUNYA
Se han encontrado 359 resultados
Ordenado por: Visualización:
SUBALTERN/A CENTRES EDUCATIUS AL BAGES (SUBSTITUCIONS) fa 2 dies GENERALITAT DE CATALUNYA Barcelona - Bages - 08240 Manresa

Experiencia 2 meses. En llocs similars a consergeria, Jornada completa

Subaltern/a per a substitucions a centres educatius al Bages. Els requisits per ocupar aquest lloc són: titulació d’estudis primaris i titulació indispensable de nivell intermedi de llengua catalana (B2). L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA SUBSTITUCIONS (CENTRES EDUCATIUS AL PLA D'URGELL) fa 5 dies GENERALITAT DE CATALUNYA Lleida - Pla D'urgell - 25230 Mollerussa

Experiencia 2 meses. 1 mes, Jornada completa, Salario mensual bruto 1400

Auxiliar administratiu/va per a substitucions a centres públics de Mollerussa. Els requisits per ocupar aquest lloc de treball són: titulació de graduat escolar, de formació professional de primer grau o equivalent i disposar OBLIGATÒRIAMENT del certificat de nivell de suficiència de llengua catalana (C1). L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

1 plaça de Diplomat arquitecte tècnic als Serveis Territorials al Maresme - Vallès Oriental CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Barcelona - Barcelonès - 8021 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació. 1 plaça de Diplomat arquitecte tècnic als Serveis Territorials al Maresme - Vallès Oriental. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2023-12-14. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Titulació per accedir al cos de diplomatura, arquitectura tècnica, de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Tècnic superior a la Secció de Centres i Alumnat dels Serveis Territorials a la Catalunya Central CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Barcelona - Barcelonès - 8021 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació. 1 plaça de Tècnic superior a la Secció de Centres i Alumnat dels Serveis Territorials a la Catalunya Central . Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2023-12-14. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Titulació per accedir al cos superior d'administració general de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Tècnic superior a la Direcció General de la Catalunya Exterior CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Exterior i Unió Europea Barcelona - Barcelonès - 8003 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Exterior i Unió Europea. 1 plaça de Tècnic superior a la Direcció General de la Catalunya Exterior . Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2023-12-14. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Disposar de la titulació d'accés al cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Tècnic superior al Servei de Relacions Bilaterals de la Direcció General de l'Acció Exterior CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Exterior i Unió Europea Barcelona - Barcelonès - 8003 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Exterior i Unió Europea. 1 plaça de Tècnic superior al Servei de Relacions Bilaterals de la Direcció General de l'Acció Exterior . Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2023-12-14. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Disposar de la titulació d'accés al cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça d'Administratiu al Servei de Provisió de Llocs de Treball Docents de la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Barcelona - Barcelonès - 8021 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació. 1 plaça d'Administratiu al Servei de Provisió de Llocs de Treball Docents de la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2023-12-14. Termini obert. C1 - Batxillerat, FP 2n grau, cicles formatius grau superior. Titulació per accedir al cos administratiu de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

3 places de Tècnic de gestió a les Oficines de Treball del Servei Territorial de Barcelona-Nord CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) Barcelona - Barcelonès - 8019 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). 3 places de Tècnic de gestió a les Oficines de Treball del Servei Territorial de Barcelona-Nord. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2023-12-14. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Estar en possessió de la titulació que dóna accés al cos de gestió. Nivell C1 de català. 1. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

2 places d'Auxiliar administratiu a les Oficines de Treball del Servei Territorial de Barcelona-Sud CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) Barcelona - Barcelonès - 8019 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). 2 places d'Auxiliar administratiu a les Oficines de Treball del Servei Territorial de Barcelona-Sud. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2023-12-14. Termini obert. C2 - ESO, graduat escolar, FP 1r grau, cicles formatius grau mitjà. Estar en possessió de la titulació que dóna accés al cos auxiliar d'administració. Nivell C1 de català. 2. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Tècnic de suport jurídic d'Administració Electrònica CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Recerca i Universitats Barcelona - Barcelonès - 8003 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Departament de Recerca i Universitats. 1 plaça de Tècnic de suport jurídic d'Administració Electrònica. Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal. 2023-12-18. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Titulació universitària superior, graduat universitari, màster universitari oficial o equivalent. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Diplomat, treball social, al Centre d'Atenció a la Discapacitat Badal CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Drets Socials Barcelona - Barcelonès - 8019 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Departament de Drets Socials. 1 plaça de Diplomat, treball social, al Centre d'Atenció a la Discapacitat Badal. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2023-12-11. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Disposar de la titulació que dona accés al cos de diplomatura en treball social de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Tècnic superior a la Direcció General de Recerca CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Recerca i Universitats Barcelona - Barcelonès - 8003 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Departament de Recerca i Universitats. 1 plaça de Tècnic superior a la Direcció General de Recerca. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2023-12-15. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Disposar de la titulació que dona accés als cos superior. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Diplomat en treball social a l'AP B-34 Sabadell dels Serveis Territorials al Vallès Occidental CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Barcelona - Barcelonès - 8021 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació. 1 plaça de Diplomat en treball social a l'AP B-34 Sabadell dels Serveis Territorials al Vallès Occidental. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2023-12-14. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Titulació de diplomatura en Treball social o equivalent. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça d'Auxiliar administratiu a la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Departament de Salut Barcelona - Barcelonès - 8028 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Departament de Salut. 1 plaça d'Auxiliar administratiu a la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2023-12-11. Termini obert. C2 - ESO, graduat escolar, FP 1r grau, cicles formatius grau mitjà. Estar en possessió de la titulació que dona accés al cos auxiliar d'administració de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. 1. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Responsable de coordinació de la convocatòria d'ajuts CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Barcelona - Barcelonès - 8007 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 1 plaça de Responsable de coordinació de la convocatòria d'ajuts. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2023-12-11. Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Titulació requerida per accedir al cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça d'Auxiliar administratiu als Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Barcelona - Barcelonès - 8007 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 1 plaça d'Auxiliar administratiu als Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre . Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2023-12-11. Termini obert. C2 - ESO, graduat escolar, FP 1r grau, cicles formatius grau mitjà. Titulació requerida per accedir al cos auxiliar administratiu de la Generalitat de Catalunya. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

2 places d'Administratiu a les Oficines de Treball del Servei Territorial de Barcelona-Sud CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) Barcelona - Barcelonès - 8019 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). 2 places d'Administratiu a les Oficines de Treball del Servei Territorial de Barcelona-Sud. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2023-12-14. Termini obert. C1 - Batxillerat, FP 2n grau, cicles formatius grau superior. Estar en possessió de la titulació que dóna accés al cos administratiu o auxiliar d'administració. Nivell C1 de català. 2. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

3 places de Tècnic superior i de gestió a les Oficines de treball del Servei Territorial de Barcelona-Sud CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) Barcelona - Barcelonès - 8019 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). 3 places de Tècnic superior i de gestió a les Oficines de treball del Servei Territorial de Barcelona-Sud . Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2023-12-14. Termini obert. A - Grau universitari. Estar en possessió de la titulació que dóna accés al cos superior o de gestió. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Tècnic de gestió a l'Oficina de Treball d'Amposta CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) Barcelona - Barcelonès - 8019 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). 1 plaça de Tècnic de gestió a l'Oficina de Treball d'Amposta. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2023-12-14. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Títol universitari de grau, d'enginyer tècnic, de diplomat universitari de primer cicle, d'arquitecte tècnic, de formació professional de tercer grau o equivalent. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida

1 plaça de Tècnic de gestió a l'Oficina de Treball de Tremp CIDO fa 5 dies Generalitat de Catalunya - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) Barcelona - Barcelonès - 8019 Barcelona

Jornada indiferente

Generalitat de Catalunya - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). 1 plaça de Tècnic de gestió a l'Oficina de Treball de Tremp . Concurs o valoració de mèrits. Funcionari interí. 2023-12-14. Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Títol universitari de grau, d'enginyer tècnic, de diplomat universitari de primer cicle, d'arquitecte tècnic, de formació professional de tercer grau o equivalent. Nivell C1 de català. Segons els requisits de participació, té prioritat el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i, excepcionalment, qualsevol persona que tingui la titulació requerida