Resultado de la búsqueda

Filtros

+ Ver más
Nombre de empresa: LEVEL INSTRUKTA, SL
Se han encontrado 1 resultados
Ordenado por: Visualización:
TÈCNIC/ TÈCNICA DE FORMACIÓ fa 10 dies LEVEL INSTRUKTA, SL Barcelona - Baix Llobregat - 08970 Sant Joan Despi

Experiencia 3 años.  Experiència en Gestió de la Formació.  Experiència en el maneig d'aplicatius GIA, QBID, Conforcat.  Domini paquet office. , Jornada completa, Salario mensual bruto desde '1750' hasta '2000'

Seleccionem Tècnic/a de formació per als nostres centres de Sant Joan Despí i Cerdanyola del Vallès. FUNCIONS:  Gestió d'accions formatives de l'àrea pública: planificació de cursos, seguiment i control en l'execució de les accions en l'aplicatiu corresponent,…  Seguiment, acompanyament i avaluació de l'equip docent.  Valoració de la qualitat de la formació, proposta i implantació de millores.  Gestió documental tècnica: propostes formatives, memòries de justificació, informes de tancament de cursos, …)  Suport al Departament de Formació en la gestió de nous projectes. REQUISITS:  Llicenciatura en Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia o similar.  Experiència en Gestió de la Formació.  Experiència en el maneig d'aplicatius GIA, QBID, Conforcat.  Domini paquet office.  Castellà i català bilingües.  Competències desitjades: • Planificació i organització • Flexibilitat i gestió del canvi • Pensament conceptual • Orientació a l'assoliment • Iniciativa • Autonomia i polivalència • Preocupació per l'ordre i la qualitat • Treball en equip i cooperació. S'OFEREIX:  Estabilitat laboral.  Jornada completa de dilluns a divendres de 8h a 17h.  Salari segons experiència aportada.