Resultado de la búsqueda

Filtros

+ Ver más
Nombre de empresa: PORTA SISTEMAS, S.L.
Se han encontrado 1 resultados
Ordenado por: Visualización:
GESTOR/ GESTORA ADMINISTRATIU/VA fa 18 dies PORTA SISTEMAS, S.L. Tarragona - Baix Camp - 43206 Reus
Oferta para personas con discapacidad

Experiencia 1 años. Quan parlem d'experiència, entenem que s'ha posat en pràctica el coneixement reglat adquirit, a la vegada que s'ha continuat investigant i estudiant sobre els avenços en eines administratives per tal d'estar-ne al dia. , Jornada completa, Salario mensual bruto desde '1500' hasta '2000'

Per ampliació de l'equip de gestió administrativa, es necessita PERSONA de coneixement i visió empresarial. Es tindrà en compte les habilitats professionals de cadascú i la orientació clara a resultat. Es imprescindible un alt sentit de la responsabilitat, professionalitat i qualitat de treball. Valors alineats amb la transparència, sinceritat, empatia, proximitat, actitud positiva i resolutiva.