METGES ESPECIALISTES EN MEDICINA LEGAL I FORENSE

2 Inscrits

Referència oferta:

09202224669

Data publicació oferta:

04/10/2022

Data de tancament:

01/12/2022

Llocs de treball:

5

Oficina de Treball del SOC

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

metges forenses per a l’assistència tècnica als òrgans judicials dels partits judicials de la demarcació de Lleida, amb una jornada ordinària de 7 hores diàries, de dilluns a divendres. Així mateix, segons les poblacions s’hauran de realitzar guàrdies rotatòries de 24 hores o guàrdies de disponibilitat setmanals, també en torn rotatori, distribuïdes mensualment entre els metges forenses de l’àrea de guàrdia respectiva.

LLEIDA - SEGRIÀ - 25003 LLEIDA

Detall de les funcions del lloc de feina

funcions relacionades amb la investigació medico-legal i autòpsies en tots els casos de mort violenta o sospita de criminalitat per ordre judicial , l’assistència i vigilància facultativa dels detinguts, lesionats o malalts, que es trobin sota la jurisdicció dels òrgans judicials, en els supòsits i en la manera que determinin les lleis. A aquests efectes emeten informes i dictàmens medicolegals, control dels lesionats valoració dels danys corporals, valoracions psiquiàtriques forenses com incapacitats,.....En el transcurs de les actuacions processals o d'investigació incoades pel Ministeri Fiscal, estaran sota les ordres dels jutges, magistrats, fiscals i encarregats del Registre Civil, exercint les seves funcions amb plena independència i sota criteris estrictament científics

Requisits

  • Llicenciatura o enginyeria
  • Llicenciatura o enginyeria - medicina
  • Competències / coneixements: mèrits que es valoren específicament - especialitats: en medicina legal i forense, i/o psiquiatria, i/o traumatologia i/o ginecologia, altres especialitats (anatomia patològica ). - cursos relacionats amb l’administració de justícia - coneixements de català: certificats de nivell b, i/o c1, i/o c2, i/o j (jurídic) - haver treballat com a metge forense, o estar cursant l’especialitat en medicina legal - superació d’alguna de les proves selectives (oposicions a metges forenses)
  • Disponibilitat per viatjar
  • Permisos de conduir: b

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (6 mesos)
  • Jornada intensiva
  • Salari mensual brut 3132
  • Altres beneficis: entre 3132,31€ i 3073,32€ ( segons la població on es presti serveis ) per 12 mensualitats més pagues extres segons normativa vigent. Complement per guàrdia de 24 hores de 212,58€ en dies laborables i 265,73€ en dies festius i complement per guàrdia setmanal de 8 dies de 292,36€. horari majoritàriament matins, excepte si en una guàrdia de disponibilitat setmanals es produeix qualsevol tipus d’incidència que requereix la presència del metge forense o quan s’està de guàrdia de 24 hores. formació a càrrec de l’empresa.