TÈCNIC/A INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE DONES DISCAPACITADES:413

16 Inscrits

Oferta persones amb discapacitat

Referència oferta:

092023413

Data publicació oferta:

10/01/2023

Data de tancament:

03/02/2023

Llocs de treball:

1

OFICINA DE TREBALL DEL SOC

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Es necessita incorporar un/a tècnic/a en inserció sociolaboral especialitzat en el col.lectiu DONES DISCAPACITADES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE. REQUISITS IMPRESCINDIBLES DE LES CANDIDATURES: 1) Haver acreditat davant de les oficines de treball del Servei d´Ocupació de Catalunya (SOC) que es té el certificat de discapacitat (mínim 33%). 2) Haver acreditat davant de les oficines de treball del Servei d´Ocupació de Catalunya (SOC) que es té formació de Grau o diplomatura o llicenciatura universitària en el sector social. 3) Poder acreditar que s´ha fet formació complementaria en violencia de genere, igualtat ... 4) Acreditar que es tè experiència prèvia en les tasques requerides. CONDICIONS LABORALS OFERIDES: Treball des del propi domicili o en itinerància. Tipus de contracte ofert: laboral 1 any. Horari: de dilluns a dijous de 7.30 a 17.30 (o de 8.30 a 18 hores, a escollir pel treballador/a) i els divendres de 7.30 a 14.30 (o de 8.30 a 15.30 hores). Sou brut anual: 24000-24700 €

GIRONA - GIRONÈS - 17005 GIRONA

Detall de les funcions del lloc de feina

Acompanyar/ fer costat a les dones amb discapacitat víctimes de violència en tot el seu Cicle de recuperació, treballant el seu Desenvolupament Personal i Professional, per a aconseguir la seva inserció laboral permetent a aquestes McDVVG abandonar els processos d'exclusió social i recuperar el control del seu cicle vital, així mateix haurà de desenvolupar i posar a marxar eines i metodologia de treball amb grups i de cas que derivin en l'adquisició de competències conductuals i tècniques; tot això dirigit a l'apoderament del col·lectiu. _ Atendre els casos derivats i detectats de McDVVG, segons les fases que s'estableixen en el Cicle de Recuperació: Fase Desenvolupament personal, Fase Desenvolupament Professional, Fase d'Intermediació laboral, aplicant per al diagnòstic de necessitats les etapes d'Avaluació Inicial, Desenvolupament i intervenció del cas i Avaluació final. - Dissenyar els Itineraris per a l'atenció de cada cas, establint les seqüències d'accions a realitzar, buscant el compromís i la implicació de la McDVVG, com a principal estratègia d'apoderament. - Realitzar els seguiments i la tutorització, així com les avaluacions contínues per a valoració de l'evolució dels casos. Impartir Tallers que fomentin el Desenvolupament Personal: competències claus per al desenvolupament d'estratègies d'afrontament, intel·ligència emocional i la potenciació de les competències conductuals, basats en les metodologies i eines New Start , vinculades al projecte Daphne de lluita contra la violència (UE). - Identificar les necessitats per al Desenvolupament Professional: fortaleses i febleses, establint itineraris formatius basats en l'Oferta formativa d'Inserida Ocupació, així com d'altres organismes públics o privats. - Realitzar seguiment sobre evolució de la McDVVG durant la seva participació en els processos formatius, realitzant avaluació i ajust d'expectatives i adequació - Identificar en el mercat de treball, els llocs més demandats, requeriments i competències per a l'acompliment. - Treballar / promoure l'emprenedoria com a opció per a la inserció laboral amb McDVVG, amb especial interès en els entorns rurals.

Requisits

  • Títol de grau
  • De l`àmbit social:educació social, psicologia,etc.

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (12 mesos)
  • Jornada completa