TÈCNIC/A DE L'ADMINISTRACIÓ

6 Inscrits

Referència oferta:

0920241231

Data publicació oferta:

16/01/2024

Data de tancament:

05/02/2024

Llocs de treball:

1

Oficina de Treball del SOC

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Foment de l’ocupació de persones joves. Joves en pràctiques (SOC – FOMENT PRÀCTIQUES) Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de complir els següents requisits: - Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. - Menors de 30 anys. - Estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i amb capacitat per formalitzar un contracte de treball formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional en el moment de la seva signatura. - Acreditar la possessió d'un títol de Grau universitari que els habilitin per a l'exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional. Tots els requisits i les condicions s'han de poder acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l'inici del contracte.

BARCELONA - OSONA - 08585 MONTESQUIU

Detall de les funcions del lloc de feina

Àrea: Serveis Generals municipals. Estarà situat/da adjunt a l'oficina d'atenció ciutadana, amb tasques d'Informàtica, comunicació i atenció ales persones. Les funcions i tasques seran les següents: Digitalitzar els processos i procediments administratius i tècnics de l'ajuntament. Elaboració de plantilles i formularis de tramitació de documents administratius del gestor d’expedients. Suport administratiu en el tràmit de subvencions, realització de memòries i altres documents administratius. Realització de cartells i documents gràfics de campanyes i informacions municipals per poder penjar al taulell d'anuncis i al web municipal. Atenció als usuaris a través dels diferents mitjans de comunicació. Atendre les consultes i resoldre-les segons les indicacions rebudes. Gestió de les entrades i sortides del personal funcionari de l’administració, segons el procediment indicat per a això. Elaboració de documents de tota mena: administratius, comptables, pressupostaris, contractacions, subvencions, etc. Donar suport a l’organització d’agendes, reunions i esdeveniments

Requisits

  • Títol de grau
  • Grau universitari en ciència política i gestió pública
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Espanyol (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Competències / coneixements: coneixements ofimàtics, nivell avançat d’eines informàtiques. conèixer tasques i programari específic d’administració treball en equip. planificació i organització. capacitat d’aprenentatge.

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (12 mesos)
  • Jornada completa