Director/a del Teatre Espai l'Amistat de Premià de Mar

6 detail.label.subscribed

detail.label.ref-offer:

detail.label.publish-at:

FA06001457

*

Premià Serveis Municipals

detail.content.show-all-offers

detail.description.offer

BARCELONA - MARESME - 08330 PREMIA DE MAR

detail.description.description

En dependència directa del Consell d’Administració i de la Gerència de l’empresa la persona seleccionada definirà, implantarà i desenvoluparà el model artístic del Teatre i la seva programació

detail.description.job

http://premiademar.cat/fitxa.php?id=20933 • Complir i fer complir les disposicions que regulen la societat i els acords adoptats pel Consell d'Administració, assumint la direcció de la gestió operativa de l’Espai l’Amistat. • Seguir les directrius dictades per la gerència de la societat. • Gestió del pressupost de l’Espai l’Amistat. • Elaborar i executar la programació de cada temporada, amb plans d’actuació i activitats previstes. • Elaborar l’estat de previsió de despeses i ingressos, els annexos a incloure en el projecte de pressupostos de l’Ajuntament i els comptes de la societat mercantil. • Elaborar una memòria anual, detallada per àrees de responsabilitat, de les activitats i objectius de l’Espai l’Amistat. • La custòdia de les dependències, equipaments i béns de propietat municipal específicament adscrits al servei. • L'actualització permanent de l’inventari de béns assignats específicament al servei. • Preparar els assumptes a sotmetre a l’aprovació del Consell d’Administració. • Sense perjudici del dret d’informació dels consellers/es i gerència, el Director/a assistirà, amb veu i sense vot, sempre que sigui requerit, al consell d’Administració de Premià Serveis Municipals • Dirigir el personal directament adscrit al servei de l’Espai l’Amistat, proposant a la gerència els canvis que consideri oportuns, inclosos els nomenaments i separacions del personal de l’espai L’Amistat. • Coordinació de les empreses contractades per la realització de serveis dins de l’espai l’Amistat. • Creació d’una programació artística anual que marqui una línia de fidelització de públics i potencií als nous públics. Responsable de la selecció de les obres teatrals, aquesta programació ha de mantenir una personalitat local diferenciada. • Gestió dels contractes amb les companyies i gestió dels equips artístics. • Coordinació de l’equip tècnic del teatre amb els raiders tècnics que porten les companyies. • Gestió del manteniment de l’equipament, calendari de reposició de material i les compres del teatre des de Premià Serveis Municipals. • Gestió les demandes de l’ús del teatre per part de les escoles. • Gestió i control dels drets d’autor amb SGAE o empreses privades de gestió de drets. • Tenir constant contacte amb organismes oficials, Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya, assistint a les activitats i reunions per a programadors que siguin d’interès. • Gestió i fer possible les diferents activitats de les diferents regidories que vulguin fer activitats a l’Espai l’Amistat. • Tenir contacte amb les entitats del poble que vulguin dur a terme activitats dins de l’espai i gestió dels convenis amb aquestes entitats. • Gestió dels lloguers d’espais. • Gestió de la web del teatre i omplir-la de contingut. • Gestió amb l’empresa externa el servei de venda d’entrades del teatre. • Gestionar la comunicació i publicitat. Responsable del disseny de la publicitat. • Mantenir una constant actualització de les ofertes teatrals dins de l’àmbit català. • Coordinació amb el departament de cultura per l’organització de diverses activitats.

detail.description.requirements

  • Experiència 5 anys. • Experiència professional en gestió artística i/o gestió de teatres mínima de cinc anys. • Ample coneixement del sector teatral en l’àmbit local.
  • LLICENCIATURA O ENGINYERIA
  • • Llicenciat en art dramàtic, dramatúrgia, direcció escènica, grau en arts escèniques o similars
  • Competències / coneixements: Perfil professional: • Llicenciat en art dramàtic, dramatúrgia, direcció escènica, grau en arts escèniques o similars • Experiència professional en gestió artística i/o gestió de teatres mínima de cinc anys. • Ample coneixement del sector teatral en l’àmbit local. • Nivell alt de català i castellà. • Coneixements d’anglès o d’altres idiomes.

detail.description.conditions

  • Contracte laboral temporal (35 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut des de '2600' fins a '2700'

Twits del gencat Gencat twitter


es
Feina Activa