TÈCNIC/A INSPECTOR/A ZONA PENEDÈS

12 detail.label.subscribed

detail.label.ref-offer:

detail.label.publish-at:

FA06002064

*

detail.description.offer

BARCELONA - ALT PENEDÈS - 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES

detail.description.description

La feina es desenvolupa des del domicili de la persona treballadora, per això és indispensable residir al Penedès Lloc de treball pensat per a una persona professional del sector agrari que haurà de realitzar inspeccions als sol·licitants i operadors inscrits en el registre del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. El tarannà adequat en aquest lloc de treball requereix receptivitat, observació, alta capacitat d’organització, capacitat d’anàlisi de les situacions i una clara orientació cap a aspectes d’inspecció de sistemes de qualitat agroalimentària. És important que sigui una persona ponderada/mesurada, empàtica i que tingui habilitats a l’hora de redactar informes. La feina es realitza dins dels requisits que estableix la Norma UNE-EN ISO/IEC17065 i dins d’un sistema de treball en equip. Per a més informació visitar el web de l'entitat

detail.description.job

 Participar en el sistema de control de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya  Fer auditories de verificació del compliment de disposicions relacionades amb la producció agroalimentària ecològica.  Realitzar auditories de verificació del compliment d’altres disposicions en l’àmbit agroalimentari  Elaborar els informes d’inspecció, i fer-ne el seguiment.  Comprovar la veracitat de les informacions dels documents presentats al Consell.  Comprovar “in situ” les dades inscrites al Consell.  Portar a terme la presa de mostres.  Assistir i participar a les reunions tècniques  Qualsevol altre funció que se li pugui encomanar relacionada amb el seu lloc de treball. Per a més informació visitar el web de l'entitat

detail.description.requirements

  • Experiència 1 anys. Es valorarà:  Experiència en la certificació de productes, preferiblement agroalimentaris.  Experiència en tasques directament relacionades amb el sector de la producció ecològica.  Experiència en la realització d’auditories en el camp agroalimentari.  Tenir experiència en feines relacionades amb la producció de vinya i l’elaboració de vins i escumosos.
  • DIPLOMATURA O ENGINYERIA TÈCNICA
  • títol de grau - agrícola-agronomia
  • català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Competències / coneixements: INDISPENSABLE disposar d’una titulació universitària relacionada amb la producció agrària, alimentària i/o ramadera. Es tindrà en compte preferentment estar en disposició dels graus o equivalents en Enginyeria Agrícola i Enologia. Així mateix, en funció de la formació complementària o experiència professional dins del la indústria alimentària i/o vitivinicultura i/o hortofrutícola, es valoraran altres titulacions universitàries.
  • Permisos de conduir: b - automòbil _=3.500 k, seients _=9, amb remolc _=750 k, i tricicles i quadricicles de motor

detail.description.conditions

  • Contracte laboral indiferent
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut 1900
  • Altres beneficis: El sou és de 23.144,64€ / anuals bruts el 1er any La jornada és flexible, s'ha de fer el paquet anual d'auditores dins uns paràmetres però hi ha flexibilitat d'horari

Twits del gencat Gencat twitter


es
Feina Activa