Peó de manteniment

20 Inscrits

Incorporació immediata

Referència oferta:

FA06009989

Data publicació oferta:

fa 4 mesos

Llocs de treball:

1

Ajuntament de Celrà

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Es busca professional de jardineria per fer manteniment de zones verdes i altres tasques de manteniment.

GIRONA - GIRONÈS - 17460 CELRA

Detall de les funcions del lloc de feina

▪ Prestar suport bàsic polivalent en totes les activitats de la Brigada (en manteniment, jardineria, pintura, fontaneria, fusteria, etc) ▪ Realitzar els treballs bàsics de jardineria que requereixen els espais verds del municipi, com ara planta nova, tenir cura de la gespa, regar, fumigar, abonar la terra. ▪ Desbrossar i netejar els marges de voreres, camins, cunetes, etc . ▪ Tenir cura de l'adequat manteniment dels carrers: fonts, papereres i voltants dels contenidors. ▪ Donar suport en el transport, càrrega, descàrrega i distribució de materials i equipaments propis de la Brigada. ▪ Carregar, descarregar i transportar mobiliari i materials de les dependències municipals quan sigui necessari. ▪ Informar de les possibles deficiències destacades a la via pública, mobiliari urbà, instal·lacions, zones verdes, etc . ▪ Realitzar els treballs vinculats a la neteja, petites reparacions i manteniment bàsic tant a la via pública com a les dependències municipals i a les zones verdes i camins. ▪ Realitzar el transport, càrrega, descàrrega i distribució de materials, eines i equipaments propis de la Brigada així com carregar, descarregar i transportar mobiliari i materials entre dependències municipals quan sigui necessari. ▪ Utilitzar les eines manuals i mecàniques així com els vehicles assignats requerits pel desenvolupament dels treballs encomanats, tot tenint cura del seu manteniment i estat de neteja. ▪ Col·laborar en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària (carpes, tarimes, trasllat de mobiliari, llums, etc .) pel desenvolupament de festes populars i altres esdeveniments. ▪ Prestar suport polivalent als altres àmbits de treball de la Brigada, així com realitzar els treballs assignats en cas d'emergències o catàstrofes naturals. ▪ Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. ▪ Col·laborar en les tasques que comporten l'ocupació de la via pública i el tancament de carrers així com revisar i informar de les incidències relacionades amb la via pública.

Requisits

  • Experiència 4 anys. en jardineria i mecànica
  • ESTUDIS PRIMARIS COMPLETS
  • Certificat d'escolaritat o Graduat escolar
  • català (parlat a2 - bàsic, escrit a2 - bàsic)
  • espanyol (parlat b1 - llindar, escrit b1 - llindar)
  • Permisos de conduir: b - automòbil _=3.500 k, seients _=9, amb remolc _=750 k, i tricicles i quadricicles de motor

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (3 mesos)
  • Jornada intensiva
  • Salari mensual brut des de '1156' fins a '1157'