Educador/a social

22 Inscrits

Oferta persones amb discapacitat

Referència oferta:

FA06019378

Data publicació oferta:

24/05/2022

Data de tancament:

05/10/2022

Llocs de treball:

1

Ajuntament de Badia del Vallès

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Educador/a social per al departament de serveis socials per a substitució

BARCELONA - VALLÈS OCCIDENTAL - 08214 BADIA DEL VALLÈS

Detall de les funcions del lloc de feina

1. Detectar, analitzar i prevenir situacions de risc o d’exclusió social en casos individuals, familiars i col·lectius. 2. Diagnosticar, intervenir, fer seguiment i avaluar casos individuals i familiars a de risc o exclusió social. 3. Elaborar, redactar i tramitar la documentació derivada dels casos i actuacions del servei. 4. Coordinar actuacions amb diverses entitats i/o òrgans per a realitzar actuacions conjuntes en l'àmbit. 5. Informar, orientar i assessorar sobre els serveis, recursos i prestacions dels sistemes de protecció de l'àmbit. 6. Complir amb les funcions reservades segons l’article 17 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya. 7. Coordinar i supervisar les intervencions de treballadors/es familiars i auxiliars de la llar en els domicilis (tant si ès personal propi propi de l’Ajuntament mitjançant plans d’ocupació com de les emprese de Serveis d'Atenció Domiciliària (SAD). 8. Intervenir en situacions d’emergència social (a més de les urgències). 9. Realitzar informes varis i altres documents tècnics de l’àmbit, tant de forma interna com per altres administracions i entitats, i elaborar memòries d’activitat sobre els serveis prestats. 10. Elaboració de gràfics, estadístiques i indicadors que permetin realitzar el seguiment de les activitats que li són pròpies, i registrar informàticament els expedients documentals de les diferents actuacions i casos atesos. 11. Col·laborar i participar, conjuntament amb la resta de personal dels serveis socials, en el seguiment i l'avaluació de les actuacions realitzades, així com en les propostes d’aplicació de recursos alternatius. 12. Participar en projectes de treball social comunitari. 13. Facilitar xarxes de relació i treball conjunt entre professionals, serveis, entitats i veïns i també entre diferents institucions a nivell tècnic. 14. Vetllar per la seguretat i salut en l’espai de treball utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb el procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 15. En quant al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i otganitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat, que es mantindrà una vegada acabada la seva vinculació amb la Corporació. 16. I, en general, realitzar aquelles altres tasques relacionades al lloc de treball que li siguin encomanades, o resultin necessàries pr raons del servei, particularment aquelles que es derivin dels coneixements o experiències exigits en les proves d’assignació al lloc o els adquirits en cursos de perfeccionament en els que hagi participat per raó del lloc de treball.

Requisits

  • Títol de grau
  • Diplomatura o enginyeria tècnica - educació social
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Competències / coneixements: cumplir els requisits legals per al accès a la funció pública

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (1 mesos)
  • Jornada completa