ADMINISTRATIU/ ADMINISTRATIVA PROJECTE AMUNT! (PROGRAMA LÀBORA)

107 Inscrits

Referència oferta:

FA06025914

Data publicació oferta:

fa 25 dies

Llocs de treball:

1

Fundació Intermedia

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

DESCRIPCIÓ GENERAL La persona administrativa per al pilot Projecte Amunt! forma part de l’oficina tècnica del Programa Làbora. És la figura professional encarregada de realitzar tasques de d’atenció telefònica, gestió de subvencions i administratives generals, reportant directament a a les figures de coordinació del Projecte. FUNCIONS DEL LLOC DE FEINA ATENCIÓ TELEFÒNICA I PROGRAMACIÓ D’AGENDES. Contactar i informar amb els possibles participants del pilot per programa l’entrevista d’acollida. Generar, organitzar i gestionar les agendes per les entrevistes d’acollida de l’equip d’orientació i formació. Planificar l’assistència dels/les participants a les sessions grupals. Realitzar tasques relacionades en el lloc de treball: informes, ús de plataforma, correus, etc. Coordinar-se amb els professionals que intervenen en el desenvolupament de la seva feina TASQUES DE GESTIÓ ADMINISTRATIVES. Gestionar els processos administratius del Projecte. Suport a Coordinació amb els processos de justificació econòmica i d'auditoria. Suport en la gestió dels processos administratius amb les entitats. Generar informació i llistats. Ordenar i classificar informàticament i en paper expedients i documentació. Classificar i escanejar la documentació rebuda. Coordinar-se amb els professionals que intervenen en el desenvolupament de la seva feina COMPETÈNCIES NECESSÀRIES TÈCNIQUES Coneixements de sistemes d’informació. Coneixements en gestió administrativa Coneixements en atenció telefònica i Coneixements en programació d’agendes BÀSIQUES Domini en l’ús d’aplicacions ofimàtiques (paquet office). Domini en l’ús de plataformes o similars Domini del català i castellà, escrit, parlat i llegit. TRANSVERSALS CLAU Orientació a l’assoliment: Disposar d’iniciativa per assolir satisfactòriament les tasques assignades de manera autònoma i responsable. Persona sistemàtica i rigorosa en la organització de la pròpia feina. Tenir adaptabilitat i autoconsciència per avaluar les diferents situacions que es plantegen i poder-hi donar resposta. Assumir en ferm un compromís amb el projecte i amb l’organització per assegurar l’assoliment dels reptes. Aprenentatge continu. Treball en equip i cooperació: Capacitat de treballar a partir de l’empatia per col·laborar amb la resta dels equips implicats. Gestió de l’estrès i les emocions: Confiar en un/a mateix/a i les pròpies capacitats, controlar les pròpies emocions, ser flexible i poder adaptar-se al canvi, ser capaç de treballar sota pressió mantenint l’ordre i la qualitat de la feina. Comunicació: Disposar de fluïdesa verbal, Aplicar escolta activa, ser assertiu, mantenir la presència, comunicació interpersonal. Orientació a les persones: atén amb rapidesa les peticions de les persones, està atenta i amb escolta activa, ofereix solucions que tinguin en compte a les persones. PERFIL FORMATIU I LABORAL FORMACIÓ QUE ES VALORA I MOTIUS Es valorarà CFGM en gestió administrativa Administració i gestió i/ o Certificat de professionalitat família administració per assegurar que coneix les funcions a desenvolupar. Formació en programes específics en gestió administrativa per assegurar que domina eines per desplegar les diferents funcions del perfil EXPERIÈNCIA LABORAL QUE ES VALORA I MOTIUS Es valorarà tenir experiència mínim de 2 anys en el Sector Social i/o Administració Pública Es valorarà experiència en gestió administrativa de programes de finançament públic És imprescindible experiència de resolució d’incidències i preparació de respostes a requeriments És imprescindible experiència en atenció telefònica i programar agendes dels equips professionals que intervenen. ALTRES CONEIXEMENTS COMPLEMENTARIS QUE APORTEN VALOR AFEGIT CONEIXEMENTS QUE ES VALOREN DE MANERA COMPLEMENTÀRIA Coneixements específics de tècniques de resolució de conflictes que permetin gestionar les possibles incidències que es puguin donar durant el desplegament de les funcions pròpies Coneixements de l’àmbit de serveis socials i del tercer sector en general. Coneixements en relació a la perspectiva de gènere per assegurar que la seva intervenció garanteix l’atenció requerida en l’atenció telefònica. Participació amb projectes treballant en xarxa publicosocials/privats TRAJECTÒRIA LABORAL Possibilitat de formar part d’un projecte innovador i pioner en la coproducció d’un projecte publicosocial. Possibilitat de participar a nivell tècnic d’un projecto pilot que té el pilar en el model de competències i el desplega en tots els seus processos (en la gestió de l’equip de professionals, en l’atenció a les persones, i en el procés de prospecció i intermediació laboral). Possibilitat de formar part d’un equip de professionals que es composa per diferents perfils així com de representants de diferents entitats socials i administració. Possibilitat d’ampliar la xarxa de relacions professionals pròpia. Possibilitat de posicionar-se com a professional referent dins l’àmbit de la inserció sociolaboral, així com de donar visibilitat al propi perfil. CONDICIONS LABORALS Organització contractant: Fundació Intermedia Durada del projecte entre 6 i 12 mesos Jornada complerta Jornada laboral de dilluns a divendres Salari: Segons conveni d’Acció Social Flexibilitat horària en benefici de la conciliació personal. Lloc de feina a Barcelona ciutat. Conveni d’Acció Social.

BARCELONA - BARCELONÈS - 08001 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

DESCRIPCIÓ GENERAL La persona administrativa per al pilot Projecte Amunt! forma part de l’oficina tècnica del Programa Làbora. És la figura professional encarregada de realitzar tasques de d’atenció telefònica, gestió de subvencions i administratives generals, reportant directament a a les figures de coordinació del Projecte. FUNCIONS DEL LLOC DE FEINA ATENCIÓ TELEFÒNICA I PROGRAMACIÓ D’AGENDES. Contactar i informar amb els possibles participants del pilot per programa l’entrevista d’acollida. Generar, organitzar i gestionar les agendes per les entrevistes d’acollida de l’equip d’orientació i formació. Planificar l’assistència dels/les participants a les sessions grupals. Realitzar tasques relacionades en el lloc de treball: informes, ús de plataforma, correus, etc. Coordinar-se amb els professionals que intervenen en el desenvolupament de la seva feina TASQUES DE GESTIÓ ADMINISTRATIVES. Gestionar els processos administratius del Projecte. Suport a Coordinació amb els processos de justificació econòmica i d'auditoria. Suport en la gestió dels processos administratius amb les entitats. Generar informació i llistats. Ordenar i classificar informàticament i en paper expedients i documentació. Classificar i escanejar la documentació rebuda. Coordinar-se amb els professionals que intervenen en el desenvolupament de la seva feina COMPETÈNCIES NECESSÀRIES TÈCNIQUES Coneixements de sistemes d’informació. Coneixements en gestió administrativa Coneixements en atenció telefònica i Coneixements en programació d’agendes BÀSIQUES Domini en l’ús d’aplicacions ofimàtiques (paquet office). Domini en l’ús de plataformes o similars Domini del català i castellà, escrit, parlat i llegit. TRANSVERSALS CLAU Orientació a l’assoliment: Disposar d’iniciativa per assolir satisfactòriament les tasques assignades de manera autònoma i responsable. Persona sistemàtica i rigorosa en la organització de la pròpia feina. Tenir adaptabilitat i autoconsciència per avaluar les diferents situacions que es plantegen i poder-hi donar resposta. Assumir en ferm un compromís amb el projecte i amb l’organització per assegurar l’assoliment dels reptes. Aprenentatge continu. Treball en equip i cooperació: Capacitat de treballar a partir de l’empatia per col·laborar amb la resta dels equips implicats. Gestió de l’estrès i les emocions: Confiar en un/a mateix/a i les pròpies capacitats, controlar les pròpies emocions, ser flexible i poder adaptar-se al canvi, ser capaç de treballar sota pressió mantenint l’ordre i la qualitat de la feina. Comunicació: Disposar de fluïdesa verbal, Aplicar escolta activa, ser assertiu, mantenir la presència, comunicació interpersonal. Orientació a les persones: atén amb rapidesa les peticions de les persones, està atenta i amb escolta activa, ofereix solucions que tinguin en compte a les persones. PERFIL FORMATIU I LABORAL FORMACIÓ QUE ES VALORA I MOTIUS Es valorarà CFGM en gestió administrativa Administració i gestió i/ o Certificat de professionalitat família administració per assegurar que coneix les funcions a desenvolupar. Formació en programes específics en gestió administrativa per assegurar que domina eines per desplegar les diferents funcions del perfil EXPERIÈNCIA LABORAL QUE ES VALORA I MOTIUS Es valorarà tenir experiència mínim de 2 anys en el Sector Social i/o Administració Pública Es valorarà experiència en gestió administrativa de programes de finançament públic És imprescindible experiència de resolució d’incidències i preparació de respostes a requeriments És imprescindible experiència en atenció telefònica i programar agendes dels equips professionals que intervenen. ALTRES CONEIXEMENTS COMPLEMENTARIS QUE APORTEN VALOR AFEGIT CONEIXEMENTS QUE ES VALOREN DE MANERA COMPLEMENTÀRIA Coneixements específics de tècniques de resolució de conflictes que permetin gestionar les possibles incidències que es puguin donar durant el desplegament de les funcions pròpies Coneixements de l’àmbit de serveis socials i del tercer sector en general. Coneixements en relació a la perspectiva de gènere per assegurar que la seva intervenció garanteix l’atenció requerida en l’atenció telefònica. Participació amb projectes treballant en xarxa publicosocials/privats TRAJECTÒRIA LABORAL Possibilitat de formar part d’un projecte innovador i pioner en la coproducció d’un projecte publicosocial. Possibilitat de participar a nivell tècnic d’un projecto pilot que té el pilar en el model de competències i el desplega en tots els seus processos (en la gestió de l’equip de professionals, en l’atenció a les persones, i en el procés de prospecció i intermediació laboral). Possibilitat de formar part d’un equip de professionals que es composa per diferents perfils així com de representants de diferents entitats socials i administració. Possibilitat d’ampliar la xarxa de relacions professionals pròpia. Possibilitat de posicionar-se com a professional referent dins l’àmbit de la inserció sociolaboral, així com de donar visibilitat al propi perfil. CONDICIONS LABORALS Organització contractant: Fundació Intermedia Durada del projecte entre 6 i 12 mesos Jornada complerta Jornada laboral de dilluns a divendres Salari: Segons conveni d’Acció Social Flexibilitat horària en benefici de la conciliació personal. Lloc de feina a Barcelona ciutat. Conveni d’Acció Social.

Requisits

  • Experiència 1 anys. En tasques similars.
  • Títol fp de grau mig
  • Cfgm gestió administrativa

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (6 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut des de '1201' fins a '1500'