COORDINADOR/ COORDINADORA PROJECTE PRO INFÀNCIA PONENT

144 Inscrits

Referència oferta:

FA06026241

Data publicació oferta:

fa 20 dies

Llocs de treball:

1

ASSOCIACIÓ COORDINADORA SINERGIA SOCIAL

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Té com a missió principal el bon funcionament dels projectes que se li assignin, entre els quals el programa Pro-Infància com ha entitat coordinadora i prestadora de serveis, fent el seguiment del mateix i vetllant per la correcta execució segons el planificat i el territori assignat

TARRAGONA - TARRAGONÈS - 43006 TARRAGONA

Detall de les funcions del lloc de feina

- Responsabilitzar-se de l’execució del projecte i vetllar per una viabilitat econòmica, tècnica i social amb una prestació de qualitat. - Coordinar i donar indicacions de suport a les entitats prestadores, vetllant pel seu bon funcionament i fent el seu seguiment. - Donar suport a la interlocució i representativitat externa de l’Entitat. - Participar en la planificació i gestió dels RRHH - Gestionar els serveis executats com a entitat prestadora - Responsabilitzar-se de la conservació d’infraestructura del servei - Responsabilitzar-se de la gestió de la documentació del servei. - Executar les directrius marcades per l’òrgan directiu mitjançant la Direcció de l’Entitat.

Requisits

  • Experiència 2 anys. 2 anys d’experiència en els àmbits descrits en l’oferta
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Competències / coneixements:  formació bàsica; diplomatura, grau o llicenciatura en educació social, treball social, psicologia, pedagogia o altres similar de l’àmbit de les ciències socials.  formació complementària; en l’àmbit d’infància i col·lectius en risc. o capacitat de lideratge; incidir i influir sobre els altres de manera satisfactòria per un assoliment comú del treball òptim. o orientació als resultats; optimitzar els recursos i el temps en la realització de les tasques per a l’assoliment dels resultats o qualitat de la feina ben feta; cercar l’excel·lència i la millora contínua, desenvolupant les funcions encomanades de forma rigorosa o iniciativa; actitud proactiva i resolutiva, involucrant-se satisfactòriament en la seva feina o capacitat d’aportar valor afegit a la feina; incrementar la qualitat i productivitat de les tasques desenvolupades o capacitat de gestionar diferents càrregues de feina o orientació a compliment de terminis i resultats, cercant la millora contínua

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit
  • Jornada parcial (30 hores - jornada setmanal)
  • Salari mensual brut 1605