TÈCNIC / TÈCNICA DE GESTIÓ - ARXIU

48 Inscrits

Referència oferta:

FA06028682

Data publicació oferta:

19/10/2022

Llocs de treball:

1

Universitat Pompeu Fabra

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

La missió del lloc de Tècnic/a de Gestió - Arxiu és supervisar i implementar el sistema de gestió documental i de la seva aplicació informàticacorresponent a les unitats de gestió de la Universitat, així com formar als seus usuaris, d’acord amb les directrius dissenyades pel responsable de l’Arxiu i la normativa de la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria Documental, per tal de garantir l’accés i la conservació del fons documental de la Universitat. Retribució bruta anual: 29.991,56€ (brut mensual de 2.183,67€) Incorporació: immediata Durada prevista: 4 mesos (possible pròrroga). Jornada: dedicació a temps complet (35h/setmana) Horari: horari partit, de 9.30h a 14h i de 15.30h a 17.30h, amb franges de flexibilitat (8h-9.30h, 14h-15.30h i 17.30h-19.30h) Requisits IMPRESCINDIBLES: 1) Titulació universitària de grau o de diplomatura universitària, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o equivalent, o qualsevol altra titulació de nivell superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent. 2) Certificat de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell C1-MCER (Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües). Coneixements de llengua castellana de nivell C1-MCER.

BARCELONA - BARCELONÈS - 08005 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

-- Assessorar i atendre les consultes dels usuaris en el manteniment i l'ús dels arxius de gestió, així com resoldre indicèndies en l’ús de l’aplicació corresponent. -- Fer les propostes d'ampliació, manteniment i desenvolupament del quadre de classificació, segons les necessitats detectades i fer el seguiment de la implementació d’aquest a les unitats administratives. Fer propostes de millora i avaluar el rendiments dels recursos del sistema de classificació. -- Proposar l'aplicació o correcció de les subdivisions (uniformes, específiques i nominals) i dels elements auxiliars de classificació, així com proposar i supervisar l'aplicació de criteris uniformes de descripció als arxius de gestió. Vetllar pel manteniment i l'actualització de les definicions dels diferents nivells del quadre de classificació. -- Supervisar l'eliminació de documentació secundària i sobrera dipositada als arxius de gestió. -- Planificar i executar els projectes i processos assignats, entre d’altres els següents: . Fer el manteniment i actualització del calendari de conservació . Auditar l'organització dels arxius de gestió: classificació i arxivament dels expedients, etc. . Fer el seguiment i el manteniment dels arxius de gestió. . Supervisar la classificació i l'arxivament dels documents administratius per part del personal dels serveis i unitats administratives. . Proposar el disseny de les accions formatives en l’àmbit de l’arxiu, així com impartir la formació als usuaris. -- Altres funcions que li siguin assignades en l’àmbit de les seves competències tècniques.

Requisits

  • Experiència 12 mesos. Experiència mínima de 12 mesos en tasques similars a les de l'oferta.
  • Diplomatura o enginyeria tècnica
  • Diplomatura o enginyeria tècnica - documentació-biblioteconomia i documentació
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Espanyol (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Anglès (parlat b2 - avançat, escrit b2 - avançat)
  • Competències / coneixements: experiència i coneixements a valorar: - titulació acadèmica oficial especialitzada en l'àmbit de la documentació, la informació i/o la biblioteconomia. - arxivística i gestió documental. - administració electrònica - marc jurídic de la universitat. Estatal, autonòmic i normes específiques de la universitat: - coneixements de gestió per projectes, del model de gestió per processos i del model de gestió de la universitat. - coneixements de llengua anglesa a nivell b2.2-mcer o superior, amb fluïdesa oral i escrita. - coneixements i experiència de treball d' eines tic. A nivell d'usuari: tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu, programari sobre tractament de la informació escrita i numèrica, gestor de continguts web. A nivell avançat: navegació i comunicació en el món digital, presentació de continguts i programari específic de gestió documental. - competències transversals: anàlisi i solució de problemes, comunicació interpersonal efectiva, orientació a l'usuari, proactivitat, iniciativa i autonomia, treball en equip i cooperació, coneixement i compromís amb el servei públic i la upf així com gestió emocional

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (4 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut 2183