TÈCNIC/ TÈCNICA A2 D’OCUPACIÓ

110 Inscrits

Referència oferta:

FA06028867

Data publicació oferta:

21/10/2022

Llocs de treball:

1

FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Tècnic/a A2 d’Ocupació de la Fundació Barberà Promoció

BARCELONA - VALLÈS OCCIDENTAL - 08210 BARBERA DEL VALLES

Detall de les funcions del lloc de feina

• Seguir les directrius marcades per seu referent superior en la gestió dels serveis i programes d’ocupació , prospecció així com de tots els assumptes propis de l’àmbit d’acord amb les directrius i procediments establerts. • Realitzar prospecció de noves empreses per presentar l’entitat i els seus serveis i programes, i per identificar les seves necessitats formatives i de personal. • Visitar empreses per tal de promoure la seva participació als programes i serveis de la Fundació. • Gestionar les pràctiques professionals no laborals segons la planificació anual prevista (difusió, documentació, recollida de dades, coordinacions, visites, etc.). • Donar suport a les empreses en la preparació de la documentació per a la sol·licitud de subvencions, el seu seguiment i justificació. • Actualitzar la informació referent a subvencions i bonificacions a la contractació laboral segons la normativa vigent i fer-ne difusió a les empreses. • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. • Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat (que es mantindran una vegada acabada la seva vinculació amb la Corporació). • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Requisits

  • Experiència 1 anys. Gestió de projectes amb funcions relacionades amb les descrites al lloc de treball, en l’àmbit del desenvolupament local, d’empresa i/o ocupació en altres entitats públiques i/o privades
  • Diplomatura o enginyeria tècnica
  • Psicologia, pedagogia, educ/treball social, ade o equivalent de l’àmbit de ccss
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut 2170