AUXILIAR ADMINISTRATIU/ ADMINISTRATIVA CENTRES EDUCATIUS (EL GARRAF)

205 Inscrits

Referència oferta:

FA06029165

Data publicació oferta:

26/10/2022

Data de tancament:

24/01/2023

Llocs de treball:

1

GENERALITAT DE CATALUNYA

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Auxiliar administratiu/va per a substitucions a centres educatius de Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes Els requisits per ocupar aquest lloc de treball són: titulació de graduat escolar, ESO, de formació professional de primer grau o equivalent i, OBLIGATORI DISPOSAR DEL CERTIFICAT de nivell de suficiència de llengua catalana (C1). L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

BARCELONA - GARRAF - 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

Detall de les funcions del lloc de feina

Les funcions d’aquest lloc són les pròpies del cos auxiliar administratiu/iva de la Generalitat, en concret dins l’àmbit dels centres educatius, com: -La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes. -La gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, historials acadèmics, títols, beques i ajuts, certificats, diligències, etc. -La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes del centre. - Arxiu i classificació de la documentació del centre; Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, compulsa, franqueig, etc.);Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes i relacions; Gestió informàtica de dades (domini de l’aplicació informàtica que correspongui en cada cas).; Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria administrativa del centre; Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes, permisos, etc.). Realització de comandes de material, comprovació d’albarans, etc., d’acord amb l’encàrrec rebut per la direcció o la secretaria del centre; Manteniment de l’inventari; Control de documents comptables simples; Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu abast (disposicions, comunicats, etc.).

Requisits

  • Experiència 3 mesos. En llocs similars a auxiliar administratiu o administratiu
  • Estudis primaris complets
  • Graduat escolar/eso
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Competències / coneixements: obligatori disposar del certificat de nivell c de català. es valorarà l'acreditació de certificat actic.

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (3 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut 1500
  • Altres beneficis: horari de treball: dilluns a divendres de 8.00 a 14.00 i de 15.00 a 16.30 hores