LEGAL & PROCUREMENT COORDINATOR

8 Inscrits

Referència oferta:

FA06032731

Data publicació oferta:

09/01/2023

Llocs de treball:

1

Descripció de l'oferta

Estem buscant un/a Coordinador Jurídic i de Contractació legal que estigui entusiasmat pel repte d’impulsar el canvi i oferir suport proactiu amb perspectiva legal en un entorn de recerca internacional estimulant. Com aplicar Totes les sol·licituds han d’incloure: Un currículum complet amb dades de contacte Acreditació de la formació i dels idiomes

BARCELONA - BAIX LLOBREGAT - 08860 CASTELLDEFELS

Detall de les funcions del lloc de feina

Gestionar tots els tràmits de contractació pública que siguin necessaris per adquirir subministraments i serveis per a l’activitat diària de l’Entitat, assegurant el compliment de tota la normativa de contractació espanyola, especialment la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic. En particular: Assessorament, preparació, revisió i seguiment de tota la documentació legal i administrativa dels procediments de licitació, inclosa la redacció de les bases administratives específiques que s’aplicaran a les licitacions i la resta de documentació necessària. Publicació de la documentació a les Plataformes oficials corresponents, tant a nivell nacional com europeu (Perfil de Contractant, Plataforma del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, DOUE). Assessorament i suport jurídic als diferents departaments interns en l’elaboració de la documentació necessària per participar en els procediments de licitació. Coordinació amb la Unitat de Gestió Econòmica (Compres), en relació amb els procediments de licitació. Suport puntual als licitadors. Seguiment i execució del pla anual de procediments de licitació. Control dels aspectes pressupostaris dels procediments de licitació. Arxiu, custòdia i actualització de tota la documentació relacionada amb els procediments de licitació Altres tasques derivades del procés de licitació. – Seguiment de tots els assumptes legals dins de l’organització, sent el seu principal punt de contacte per a qualsevol consulta, informació, etc. Impulsar i garantir el compliment de les polítiques de la legislació de protecció de dades i en coordinació amb el Delegat de Protecció de Dades de la Institució. Desenvolupar projectes legals quan sigui necessari (eines electròniques, noves polítiques a implantar, actualitzacions legals que puguin afectar a la Institució, etc.). Organització de formacions internes de temes jurídics Desenvolupar polítiques corporatives. Seguiment i ajuda a desenvolupar la correcta implantació de les polítiques i cultura corporativa de Compliance a l’Entitat. Gestionar el portal de Transparència de l’Entitat d’acord amb les disposicions legals Assessorament jurídic i identificació de riscos que puguin afectar a l’organització en el seu dia a dia. Assessorament jurídic i col·laboració amb els Grups de Recerca i Unitats de Suport per revisar, redactar, negociar i/o elaborar documentació tècnica (projectes, convenis, contractes…) etc., inclosa la participació en reunions internacionals de representació de la Institució. Suport jurídic institucional

Requisits

  • Experiència 3 anys. Titulació requerida: graduat/da en dret o equivalent. Amb formació específica en contractació pública especialment la llei 9/2017 de contractes del sector públic màster en dret experiència mínim 3 anys treballant amb contractació pública, i un mínim d’1, gestionant contractació pública en qualsevol institució pública de la generalitat. Experiència prèvia en revisió, negociació i redacció d’acords corporatius. Experiència prèvia en la gestió de temes de protecció de dades amb formació específica per a això, i en matèria de compliment. També es podria acceptar una combinació equivalent d’educació, formació i experiència. A més, es valorarà experiència en una institució de recerca del sector públic català. Experiència en gestió de programari i eines públiques
  • Títol de grau
  • Graduat/da en dret o equivalent
  • Competències / coneixements: requisits eines tic i microsoft office excel·lents habilitats interpersonals capacitat analítica: es capaç de desenvolupar, interpretar i supervisar les dades proactivitat organització capacitat per treballar amb terminis ajustats.

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit
  • Jornada completa
  • Altres beneficis: què oferim: salari brut anual segons el perfil del candidat contracte a jornada completa: 7,5 h/dia. Flexibilitat contracte indefinit data esperada d’inici: març 2023 es tindrà en compte candidatures excepcionals tot i que no es compleixin tots els requeriments. tenim grans avantatges per als empleats: o 33 dies laborables de vacances per any treballat, complementarietat de la baixa per malaltia o política interna de teletreball, pla de formació per desenvolupament professional i personal o flexibilitat horària i mesures de conciliació per la vida familiar i laboral o beneficis opcionals lliures d’impostos: tiquet restaurant, tiquet llar d’infants, abonament de transport, assegurança mèdica privada per a empleats i familiars.