EDUCADOR/ EDUCADORA CRAE TORN DE TARDA

121 Inscrits

Referència oferta:

FA06032913

Data publicació oferta:

11/01/2023

Llocs de treball:

1

ASSOCIACIÓ COORDINADORA SINERGIA SOCIAL

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

S’encarrega de l’atenció educativa i assistencial dels infants, adolescents i /o joves vinculats al servei en el marc de la convivència diària i mitjançant la utilització dels recursos normalitzadors de l’entorn comunitari. Té la responsabilitat professional del funcionament educatiu del centre (d’acord amb el PEC i la documentació que se’n desprèn) i què el procés dels infants, adolescents i/o joves sigui allò acordat als plans d’atenció individual (PEI, PAI o PTI). Pot exercir la funció de tutor/a, co-tutor/a i/o referent d’àrea d’intervenció.

BARCELONA - BARCELONÈS - 08031 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

Referent als infants, adolescent i joves: Facilitar una educació integral als infants, adolescents o joves atesos Fomentar la integració i convivència de l’infant, adolescent o jove al centre o servei. Motivar al/la noi/a per participar activament en el seu pla individual, incidint en les escales de valor i creixement personal, en coordinació amb l’equip. Intervenir en la resolució de les situacions conflictives amb finalitat educativa. Acompanyar al jove en aquells desplaçaments que facin necessària la seva presència. Vetllar i educar per l’ús planificat i normalitzador de la dotació econòmica del jove. Desenvolupar els objectius educatius, implicant-se amb el/la noi/a, en la vida quotidiana del servei Referent a l’equip educatiu: Programar, realitzar i revisar activitats socioculturals pels infants i adolescents d’acord amb el projecte educatiu del servei. Mantenir reunions amb l’equip per tal d’establir criteris unificats d’actuació. Seguiment de les actuacions de cada noi/a. Elaboració dels informes i protocols. Participar en l’avaluació del projecte individualitzat de l’infant i/o adolescent. Participar en l’elaboració de la documentació institucional del servei

Requisits

  • Experiència 2 anys. En funcions similars a la oferta. en atenció a l'infància i l'adolescència
  • Títol de grau
  • Educació social
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Disponibilitat de vehicle

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut 1716
  • Altres beneficis: 1716 x 14 pagues