EDUCADOR/ EDUCADORA SOCIAL PROGRAMA BORSA D'HABITATGE MANRESA

71 Inscrits

Referència oferta:

FA06033037

Data publicació oferta:

12/01/2023

Llocs de treball:

1

Fundació Mercè Fontanilles

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Dins el programa Borsa d'habitatge a Manresa per a joves sense llar. És el qui te la responsabilitat professional del bon funcionament educatiu del servei i de que el progrés dels i les joves sigui el prefixat al seu PTI

BARCELONA - BAGES - 08242 MANRESA

Detall de les funcions del lloc de feina

Referent als i les joves: - Recollir informació general dels i les joves. - Informar del funcionament del servei als i les joves. - Observar la conducta i incidir sobre els hàbits dels i les joves . Ajudar en el coneixement i la conscienciació del seu àmbit social. - Atendre les necessitats i demandes dels i les joves segons la seva personalitat durant la seva estada al servei. - Realitzar les tutories i orientacions individuals. - Motivar per la realització de les activitats que afavoreixin el seu desenvolupament maduratiu dels i les joves. - Fomentar la integració i convivència en el grup. - Motivar a fi que participin activament en el seu projecte educatiu, incidint en les escales de valor i creixement personal, en coordinació amb l’equip. - Intervenir en la solució de les situacions conflictives amb finalitat educativa. - Acompanyar els i les jove en aquells desplaçaments que facin necessària la seva presència. - Treballar les carències afectives a fi d’ajudar a adquirir un nou equilibri emocional. - Motivar per l’ús dels recursos interiors i exteriors i fer-ne el seguiment. - Fer complir tots els termes establerts en la normativa del projecte educatiu o de funcionament. - Oferir eines per a poder afavorir una futura inserció laboral. - Entrevistes amb les famílies. - Elaboració, seguiment i avaluació del PTI. - Disseny i seguiment dels itineraris formatius i laborals. Referent a l’equip educatiu: - Programar, realitzar i revisar activitats sòcio-culturals d’acord amb el projecte educatiu del servei. - Crear i proposar nous recursos. - Mantenir reunions amb l’equip per tal d’establir criteris unificats d’actuació. - Participar en l’elaboració del projecte de funcionament del servei i la seva revisió. - Prospecció d’empreses, i recursos d’inserció, elaboració de bases de dades, coordinació i seguiment. - Prospecció de cursos de formació ocupacional, així com de realitzar la coordinació amb els centres de formació. - Entrevistes de seguiment, proposta de derivació a altres recursos, baixes del servei, assessorament en el PTI.

Requisits

  • Experiència 2 anys. Experiència professionals: desitjable que tingui experiència en l’àmbit d’atenció a la infància i a l’adolescència en cas contrari es suplirà amb formació en el lloc de treball i/o seguiment específic per part de la direcció del recurs. formació complementària: recomanable que tingui formació complementària específica en el camp de protecció a la infància i l’adolescència, així com en la inserció laboral, en cas contrari hauria de realitzar formació en aquests àmbits. Amb coneixements d’informàtica. Idiomes: català i castellà.
  • Títol de grau
  • Educació social
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit
  • Jornada completa
  • Altres beneficis: 23.348 euros/any