DIPLOMAT / DIPLOMADA INFERMERIA (COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA)

7 Inscrits

Referència oferta:

FA06033065

Data publicació oferta:

12/01/2023

Data de tancament:

12/04/2023

Llocs de treball:

1

GENERALITAT DE CATALUNYA

Descripció de l'oferta

Diplomat/da en Infermeria per cobrir un lloc al Complex Educatiu de Tarragona. Els requisits per ocupar aquest lloc de treball són: diplomatura en Inferemeria i, coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana (C1).L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència. Horari, hivern de 14.30 a 22.00 hores estiu de 14.30 a 21.30.

TARRAGONA - TARRAGONÈS - 43006 TARRAGONA

Detall de les funcions del lloc de feina

Aquesta categoria laboral ha de desenvolupar les funcions derivades de l'exercici professional de la diplomatura universitària en infermeria i, en especial: Encarregar-se de vetllar per l'educació per la salut. Proporcionar l'atenció sociosanitària als/a les pacients o persones usuàries. Gestionar els recursos de la seva àrea de treball.

Requisits

  • Experiència 6 mesos. Experiència en centres de salut experiència en llocs similars
  • Diplomatura o enginyeria tècnica
  • Infermeria
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Competències / coneixements:  coneixements en actuacions i valoracions d'urgències.  certificat d’actic nivell mig o superior.  coneixement de les eines ofimàtiques de tractament de la informació escrita, numèrica i les dades.  treball en equip i en xarxa, aptituds per parlar en públic i capacitat per formar i comunicar hàbits saludables als membres de la comunitat educativa

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (36 mesos)
  • Jornada completa