EDUCADOR/ EDUCADORA SOCIAL I/O TREBALLADOR/A SOCIAL (TUTELES) - MANRESA

39 Inscrits

Referència oferta:

FA06033253

Data publicació oferta:

16/01/2023

Llocs de treball:

1

Fundació Germà Tomàs Canet

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

La Fundació Germà Tomàs Canet de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, és una entitat sense afany de lucre que té per missió acompanyar a persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social a través de la gestió de programes i serveis per a la millora de la qualitat de vida i integració social. Actualment està en recerca d'una Referent de mesures de suport, que vetlli per a la correcta atenció de la persona protegida, que promoguin la seva autonomia personal, el seu desenvolupament integral i la recuperació de la seva capacitat i la seva integració, incorporació i participació plena en tots els àmbits de la vida social; sempre d’acord amb els valors i respectant la forma de treballar de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.

BARCELONA - BAGES - 08241 MANRESA

Detall de les funcions del lloc de feina

Responsabilitats: Funcions en relació amb la persona atesa • Fer la valoració inicial i continuada de la persona • Fer l’acollida de la persona atesa, informar-la i orientar-la sobre el Servei de mesures de suport • Detectar necessitats personals en tots els àmbits i buscar estratègies i alternatives per mantenir i millorar la qualitat de vida de la persona atesa. • Fomentar el vincle entre la persona atesa i l’auxiliar de mesures de suport. • Elaborar, actualitzar i fer el seguiment del Pla d’atenció individual, conjuntament amb l’equip interdisciplinari, valorant les necessitats, eleccions i preferències de la persona atesa • Donar suport i acompanyament de la persona atesa en els diferents processos de dol (mort, pèrdua de capacitats, habitatge...). • Establir, conjuntament amb l’àrea econòmica, el pressupost econòmic i prioritzar-ne les despeses així com el seguiment i el control. • Fer els informes pertinents. • Fer les visites periòdiques a la persona atesa • Valorar les autoritzacions per a les diferents activitats que realitzen les persones ateses. • Fer els acompanyaments de la persona atesa en aquelles situacions que ho requereixin (activitats, visites mèdiques, canvis de centres...). • Fer l’estudi social inicial dels mòduls de les subvencions i facilitar la informació per actualitzar-los. • Treballar amb l’objectiu d’establir vincles entre la persona atesa i la persona referent. Funcions en relació amb la família • Informar la família sobre les funcions del/ de la referent i del programa de mesures de suport • Valorar les relacions familiars i/o dels referents col·laboradors i potenciar-ne les relacions beneficioses. • Mantenir reunions periòdiques, si escau, amb aquelles famílies que tenen relació amb la persona tutelada. • Informar la família o l’entorn més proper, si escau, dels canvis en la situació personal de la persona tutelada. Funcions en relació amb la comunitat i/o l’entorn • Cercar, coordinar i gestionar els diversos suports de l’entorn comunitari i dels serveis especialitzats en els diversos àmbits (salut, laboral o ocupacional, lleure, serveis socials, serveis externs, habitatge, altres entitats tutelars i voluntariat...). • Fomentar la integració en la comunitat de la persona atesa. • Sensibilitzar i informar la comunitat sobre el programa de mesures de suport (funcions, competències). La Fundació Germà Tomàs Canet es una organització compromesa amb la igualtat d’oportunitats i la no discriminació per raons de gènere, edat, estat civil, origen ètnic, religió o orientació sexual. La Fundació respecta i desenvolupa un entorn laboral que promou la diversitat i la inclusió de les persones amb discapacitat

Requisits

  • Experiència 12 mesos. Titulació: grau universitari en l’àmbit de les ciències socials, preferentment treballador social o educador social. experiència: - experiència prèvia en salut mental - experiència prèvia en entitats tutelars altres: imprescindible carnet de conduir tipus b
  • Títol de grau
  • Treball/educació social
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Espanyol (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Competències / coneixements: tolerància a la frustració, adaptabilitat al canvi (nivell: alt) : capacitat de resposta immediata (nivell: alt) : orientació a l'usuari i assertivitat (nivell: alt) : capacitat d'organització i planificació (nivell: alt) : gestió de les crisis i conflictes (nivell: alt) : treball en equip (nivell: alt) : maduresa emocional: autoconeixement i autocontrol (nivell: alt) : iniciativa, flexibilitat,empatia (nivell: alt) :
  • Permisos de conduir: b

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (10 mesos)
  • Jornada completa
  • Altres beneficis: condicions laborals - lloc de treball: llar sant joan de déu a manresa - tipus contracte: substitució baixa maternitat (10 mesos aprox) - jornada: 38,5h/setmanals - horari: dilluns i dimecres de 8 a 17:15h, dimarts, dijous i divendres de 8 a 15h - rang salarial: 20.000 a 22.000€/bruts anuals (12 pagues) - incorporació: immediata