TÈCNIC/ TÈCNICA D'ACOMPANYAMENT PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2022

75 Inscrits

Referència oferta:

FA06033293

Data publicació oferta:

17/01/2023

Data de tancament:

08/02/2023

Llocs de treball:

1

EMPRESA MUNICIPAL FORMACIÓ OCUPACIONAL I OCUPACIÓ

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Projecte: Treball i Formació 2022 -Formació mínima de titulació Universitària (grau de 4 anys i 240 crèdits, i/o llicenciatura). Preferiblement grau o llicenciatura en Psicologia, Pedagogia o Psicopedagogia, o en el seu defecte, titulació universitària en l'àmbit social (grau de 4 anys i 240 crèdits, i/o llicenciatura) però amb experiència i competència acreditable en actuacions o programes similars. Es valorarà: -Experiència en lloc de treball afí o similar -Formació universitària o complementària en l’àmbit de l’orientació laboral, intermediació laboral, inserció sociolaboral Durada del contracte: -Data prevista d’incorporació: febrer de 2023 -Data prevista de finalització: desembre de 2023 Jornada complerta de 35h. Salari brut anual: 24.850,42 €

BARCELONA - VALLÈS ORIENTAL - 08100 MOLLET DEL VALLÈS

Detall de les funcions del lloc de feina

Les funcions principals a desenvolupar seran: - Donar suport, dirigir i guiar a les persones contractades durant l'execució del Programa. - Facilitar a les persones contractades una millor adaptació al lloc de treball i un reforç competencial, si s'escau, facilitar que la persona segueixi la formació que s'estableix en el projecte. - Desenvolupar tasques d'acompanyament amb la persona contractada, així com aquelles tasques de gestió i coordinació. - Realitzar sessions de suport i acompanyament a la persona participant per garantir la seva continuïtat en el programa - Treballar tots aquells aspectes personals i/o competencials que per la vulnerabilitat del col·lectiu dificultin la continuïtat en el programa. - Facilitar a les persones contractades una millor adaptació al lloc de treball i un reforç competencial, per al posterior retorn al mercat laboral. - Mantenir la comunicació amb les persones participants, tant de manera individual com grupal, per contribuir en la seva integració en les actuacions del Programa. - Coordinar l'actuació de contractació i la de formació, si aquesta darrera forma part del programa, de cada participant. - Elaborar els informes individualitzats per cadascun dels participants relacionant les tasques realitzades i definides anteriorment. - Realitzar els tràmits de coordinació i gestió necessaris per a l'execució del programa. - Realitzar la gestió administrativa relativa al procés de les persones ateses (expedient) i al programa a través de l’aplicatiu de gestió propi de l’EMFO i dels sistemes de gestió del client finançador. - Recollir les dades necessàries per poder reportar indicadors, individual i globals, que permetin establir mecanismes d’avaluació individual i global de les activitats. - Avaluar, juntament amb les responsables dels diferents serveis, els resultats obtinguts i proposar, si s'escau, mecanismes de millora que garanteixin l'eficiència dels procediments. - Realitzar tasques de prospecció i coneixement de l'activitat empresarial de la zona. - Conèixer i avaluar les necessitats reals de les empreses. - Oferir estratègies d'intermediació i selecció de persones d'acord amb les necessitats reals de les empreses. - Informar per l'autoocupació i derivar al servei/professional corresponent en cas que la persona atesa mostri interès.

Requisits

  • Experiència 12 mesos. - experiència en lloc de treball afí o similar
  • Llicenciatura o enginyeria
  • Psicologia, pedagogia, psicopedagogia
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Competències / coneixements: comunicació (nivell: mitjà) : autonomia (nivell: mitjà) : flexibilitat (nivell: mitjà) : empatia (nivell: mitjà) : treball en equip (nivell: mitjà) : ofimàtica (nivell: mitjà) : planificació i organització (nivell: mitjà) :
  • Disponibilitat de vehicle: automòbil
  • Permisos de conduir: b

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (11 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut 1775