DIPLOMAT/ DIPLOMADA TREBALL SOCIAL _LLEIDA (UN TERÇ DE JORNADA)

54 Inscrits

Referència oferta:

FA06033954

Data publicació oferta:

25/01/2023

Data de tancament:

25/04/2023

Llocs de treball:

1

GENERALITAT DE CATALUNYA

Descripció de l'oferta

Diplomat/da en treball social per SUBSTITUCIÓ a centres educatius (un terç de jornada). Els requisits per ocupar aquest lloc de treball són: diplomatura en treball social i, coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana (C1).L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

LLEIDA - SEGRIÀ - 25001 LLEIDA

Detall de les funcions del lloc de feina

Desenvolupa treball social, per tal de garantir l'atenció integral del procés educatiu de l'alumnat. Analitza la cobertura de les necessitats materials, físiques i socials per fer ús dels recursos disponibles en benefici de l'alumne. Ocasionalment realitza reunions i entrevistes fora de l'horari establert.

Requisits

  • Experiència 24 mesos. 2 anys en tasques similars
  • Diplomatura o enginyeria tècnica
  • Diplomatura o enginyeria tècnica - treball social
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (6 mesos)
  • Jornada completa