TÉCNIC/ TÈCNICA SUPERIOR ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL

18 Inscrits

Referència oferta:

FA06035349

Data publicació oferta:

13/02/2023

Data de tancament:

14/05/2023

Llocs de treball:

1

Portamar Residencial, S.L.

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

TASOC

BARCELONA - BAIX LLOBREGAT - 08860 CASTELLDEFELS

Detall de les funcions del lloc de feina

Desenvoluparà les funcions que es detallen a continuació així com aquelles que li siguin sol·licitades i que tinguin relació amb les mateixes i/o amb la seva titulació o competència professional: • Conèixer, proposar i fer operatius els processos d'intervenció cultural en els seus vessants de gestió i educativa. • Establir relacions entre els àmbits cultural i educatiu amb els processos socials i econòmics. • Accedir a les fonts d'informació i procediments per a obtenir recursos necessaris i posar en marxa processos culturals. • Coordinació amb professionals de diversa qualificació a l'hora de dissenyar i implementar estratègies d'intervenció cultural. • Execució i realització de pressupostos de projectes i programes varis, així com realització dels informes i avaluacions pertinents. • Realització de programes i projectes específics. • Fomentar el desenvolupament integral les persones usuàries mitjançant l'acció lúdic educativa. • Desenvolupar i executar les diverses tècniques d'animació, individuals i/o grupals, que impliquin les persones usuàries en l'ocupació del seu temps lliure i promoure així la seva integració i desenvolupament personal i grupal. • Motivar a les persones usuàries davant la importància de la seva participació per a aconseguir la seva integració i relació positiva amb l'entorn. • Responsabilitat davant qualsevol incidència que sorgeixi, en qualsevol tipus de labor pròpia o del personal d'animació sociocultural. • Reunions periòdiques amb la resta de l'equip, així com amb responsables dels diferents centres on es realitzi la labor d'animació sociocultural. • Coordinar el voluntariat i alumnes en pràctiques d'animació sociocultural. • Realitzar activitats de docència, xerrades i ponències que guardin relació amb aquesta categoria professional. • Participar en el pla general d'activitats i pressupostos dels diferents centres. • Coordinar grups de treball, activitats i pressupostos d'animació sociocultural. • Comunicar al seu immediat/a superior les incidències o anomalies observades en el desenvolupament de les seves funcions. Disposaran de la titulació requerida i/o experiència per al desenvolupament de les seves funcions en funció del regulat en la normativa vigent.

Requisits

  • Experiència 1 anys. • compromís amb l'organització • treball en equip • orientació al client • empatia, comunicació i persuasió • iniciativa i dinamisme
  • Títol fp de grau superior
  • Aimació sociocultural
  • Català (parlat a2 - bàsic, escrit a2 - bàsic)
  • Espanyol (parlat b2 - avançat, escrit b2 - avançat)
  • Disponibilitat de vehicle: automòbil, moto
  • Permisos de conduir: a1, b

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit
  • Jornada indiferent