ORIENTADOR/ ORIENTADORA LABORAL RUBI

51 Inscrits

Referència oferta:

FA06035375

Data publicació oferta:

13/02/2023

Data de tancament:

14/05/2023

Llocs de treball:

2

Fundació Iniciatives Solidàries

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

2 Places Orientador/a Laboral per a programa d'orientació laboral.

BARCELONA - VALLÈS OCCIDENTAL - 08191 RUBÍ

Detall de les funcions del lloc de feina

▪ ACOLLIDA DELS/LES PARTICIPANTS: dur a terme les primeres accions d’atenció presencial amb les persones derivades al programa que es concreten en un compromís de participació. ▪ ACOMPANYAMENT A LES PERSONES PER A LA DEFINICIÓ I EXECUCIÓ DEL PROJECTE PROFESSIONAL: realitzar accions d’atenció individualitzada (principalment) que facilitin el disseny i el desplegament d’un projecte professional propi. ▪ ACOMPANYAMENT A LES PERSONES DURANT EL PROCÉS DE RECERCA DE FEINA: oferir suport i assessorament als i les participants mentre realitzen accions de recerca activa de feina (tant en el marc del propi programa com a través d’autocandidatura). ▪ IDENTIFICACIÓ DE NECESSITATS EN RELACIÓ AL BANC DE RECURSOS QUE S’OFEREIX ALS/LES PARTICIPANTS: analitzar quines accions grupals d’orientació i formació són més ajustades a les demandes i necessitats de les persones ateses i participar activament en el disseny d’ajustos i propostes de millora. ▪ COORDINACIÓ: promoure el treball en xarxa entre els diferents agents i professionals implicats en el programa (Serveis Socials, equip tècnic, oficina tècnica, altres recursos de ciutat, etc.) assegurant un nivell òptim de comunicació.

Requisits

  • Experiència 2 anys. ▪ experiència en programes d’orientació i inserció laboral, que asseguri el desplegament de les principals funcions descrites per al lloc de feina d’orientador/a i el domini de les competències claus per al perfil professional. ▪ experiència en dur a terme accions d’atenció personalitzada, que garanteixi que es coneixen i s’han posat en joc recursos i tècniques d’acció tutorial. ▪ experiència en programes d’atenció social amb col·lectius específics (persones sense llar, dones víctimes de violència masclista, persones perceptores de la rmi, etc.) per tal d’assegurar la posada en pràctica de metodologies d’acompanyament personalitzat a persones en risc d’exclusió social. ▪ experiència en programes relacionats amb competències digitals, eines 4.0 i mercat de treball. ▪ coneixement de l'aplicatiu galileu dep. Treball
  • Diplomatura o enginyeria tècnica
  • Diplomatura en l’àmbit de les ciències socials
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Espanyol (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Competències / coneixements: ▪ diplomatura en l’àmbit de les ciències socials, per tal de conèixer a fons les polítiques socials, els col·lectius vulnerables destinataris, les metodologies d’intervenció, l’estructura i el funcionament de la xarxa de recursos socials existents i el funcionament de les empreses. ▪ formació en el model d’ocupabilitat per competències, per tal de poder implementar aquesta metodologia en les diferents fases i accions del programa làbora (anàlisi de l’ocupabilitat, definició del projecte professional, processos de selecció per competències, etc.). ▪ formació en el camp de l’orientació i la inserció laboral, per tal de poder conèixer les polítiques i programes per a l’ocupació vigents, la situació actual del mercat de treball, conèixer l’àmbit d’actuació dels i les professionals de la inserció, etc. ▪ formació tècnica vinculada al 4.0, per tal de facilitar a les persones que s’atenen conèixer i entrenar-se en relació els nous processos de selecció, especialment aquells que tenen a veure amb la incorporació de les noves tecnologies (intel·ligència artificial, gamming, etc.). ▪ formació en perspectiva de gènere, per tal de conèixer i disposar eines per a l’acompanyament grupal en un programa altament feminitzat

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit
  • Jornada completa