TÈCNIC / TÈCNICA DE SISTEMES TIC I ANÀLISI DE DADES

16 Inscrits

Referència oferta:

FA06035525

Data publicació oferta:

15/02/2023

Llocs de treball:

1

Descripció de l'oferta

Tècnic o tècnica de sistemes TIC i anàlisi de dades

BARCELONA - BARCELONÈS - 08003 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

• Donar suport a l’àrea d’informàtica en la gestió i resolució d’incidències, així com al seguiment del correcte funcionament de totes les integracions existents. • Participar en el procés correctiu i evolutiu de les aplicacions de gestió de la institució, els seus satèl·lits i les seves integracions. • Dissenyar, executar i documentar proves unitàries i integrades de desenvolupaments propis o d’altres desenvolupadors. • Impartir formacions als usuaris mitjançant reunions, videotutorials, documents, etc. • Detectar i comunicar necessitats no cobertes, proposta de millores tant a nivell funcional com tecnològic. • Participar en el disseny i la construcció del sistema de dades obertes i en la presentació del quadre de comandaments de la institució. • Participar en la implantació de la intel·ligència artificial a la institució.

Requisits

  • Experiència 1 anys. Experiència laboral i/o estades en pràctiques en àrees d’informàtica.
  • Llicenciatura o enginyeria
  • Informàtica, telecomunicacions, ciències de les dades o similar
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Competències / coneixements: • experiència laboral i/o estades en pràctiques en àrees d’informàtica. • nota mitjana de l’expedient acadèmic de la titulació al·legada com a requisit d’accés a aquesta oferta. • altres titulacions universitàries i estudis de postgrau. • certificats iguals o superiors al b2 d'anglès. els certificats de llengües s’acrediten d’acord amb el que estableix la resolució emc/3414/2020, de 18 de desembre, per la qual es dona publicitat a l’acord de 4 de novembre de 2020 de la comissió de política lingüística de la junta del consell interuniversitari. • formació relacionada amb les funcions pròpies del lloc de treball convocat, especialment la formació en: — llenguatge de java, javascript i sql — arquitectura d’aplicacions web i client-servidor — elaboració de consultes analítiques — llenguatge sql sobre xml i a la inversa — disseny de model de dades i arquitectura d’aplicacions mvc formació relacionada amb les atribucions específiques del síndic de greuges. • certificat actic de nivell mitjà o superior. • capacitat analítica i resolutiva. • capacitat comunicativa amb el personal no especialitzat en informàtica.

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (36 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut 2600
  • Altres beneficis: possibilitat de teletreballar 1 dia a la setmana