TREBALLADOR/A FAMILIAR

10 Inscrits

Referència oferta:

FA06038035

Data publicació oferta:

20/03/2023

Data de tancament:

30/03/2023

Llocs de treball:

1

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D' AMUNT

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Precisem una persona per cobrir una baixa mèdica de curta durada (aprox. 1 mes) amb experiència com a treballador/a familiar

BARCELONA - VALLÈS ORIENTAL - 08186 LLIÇÀ D'AMUNT

Detall de les funcions del lloc de feina

Identificar i analitzar les possibles situacions de risc, desintegracions del nucli familiar i/o situacions de deteriorament personal progressiu. - Realitzar les tasques d’ajuda i d’atenció personal i domèstica per famílies i persones amb algun tipus de carència necessàries pel desenvolupament normal de la vida quotidiana. - Coordinar-se amb diferents professionals de l’àmbit per realitzar accions conjuntes, comunitàries i transversals. - Formar a les persones usuàries en l’adquisició i millora dels hàbitats domèstics i personals i contribuir a la seva integració social. - Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. - Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral amb la Corporació. - I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Requisits

  • Experiència 2 anys. Experiència minima de 2 anys realitzant les tasques anteriorment citades
  • Títol d'especialització professional
  • Atenció a persones en situació de dependència
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Espanyol (parlat b1 - llindar, escrit c1 - d.funcional)
  • Competències / coneixements: capacitat de resoldre conflictes habilitats comunicatives empatia
  • Permisos de conduir: b

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (1 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut 1678