FISIOTERAPEUTA SUBSTITUCIÓ A L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

40 Inscrits

Referència oferta:

FA06050371

Data publicació oferta:

22/09/2023

Data de tancament:

29/09/2023

Llocs de treball:

1

GENERALITAT DE CATALUNYA

Descripció de l'oferta

(SUBSTITUCIÓ 1/3 DE JORNADA) Fisioterapeuta per substitució a l'EAP B-56 de l'Hospitalet de Llobregat. Els requisits per ocupar aquest lloc de treball són: titulació de diplomatura/grau en fisioteràpia. Acreditació de nivell suficiència de llengua catalana (C1) o superior. L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

BARCELONA - BARCELONÈS - 08906 HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Detall de les funcions del lloc de feina

Les funcions són les pròpies del cos de Fisioterapeuta adscrit als serveis educatius com: - Fer, tenint en compte el diagnòstic mèdic, la valoració motriu del alumne/a per establir el grau d'afectació. - Elaborar els programes de recuperació i adaptació per millorar l'autonomia personal, i dur a terme el tractament específic que l'alumne/a requereix. - Informar i assessorar les famílies, si escau, i col·laborar amb altres professionals, serveis i especialistes. Els llocs de fisioterapeuta adscrits a serveis educatius (EAP) són itinerants.

Requisits

  • Experiència 1 mesos. No és imprescindible experiència.
  • Títol de grau
  • Diplomatura/ grau en fisioterapia
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Competències / coneixements: permís de conduir b
  • Disponibilitat de vehicle

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (2 mesos)
  • Jornada parcial (13 hores - jornada setmanal)
  • Salari mensual brut 2043
  • Altres beneficis: el salari indicat correspon a una jornada completa