TÈCNIC/A D'INTERCULTURALITAT

80 Inscrits

Referència oferta:

FA06056571

Data publicació oferta:

11/01/2024

Data de tancament:

10/04/2024

Llocs de treball:

1

QSL Serveis Culturals SL

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Oferta per cobrir vacant de TÈCNIC/A pel Servei d’interculturalitat del districte de Sant Andreu (Ajuntament de Barcelona)

BARCELONA - BARCELONÈS - 08006 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

Les tasques i funcions de la responsable tècnica del Servei tenen com a objectiu final incorporar l’enfocament intercultural als diferents serveis, projectes i accions que es duen a terme al districte de Sant Andreu, amb mirada de districte i de barri. Per tant un paper clau serà la transversalització de la perspectiva intercultural tenint en compte els diferents principis de la interculturalitat: diàleg intercultural, equitat i no discriminació, i reconeixement de diversitat cultural des de l’horitzontalitat i la igualtat. Les estratègies de treball són: •Territorialització de l’enfocament intercultural als districtes de la ciutat, atenent a les peculiaritats dels diferents territoris de la ciutat. •Transversalització de l’enfocament intercultural als diferents àmbits, tant de l’administració pública, les entitats socials i de la societat en general. S’implementen mitjançant: 1.Coordinar-se amb el Programa BCN Interculturalitat amb l’objectiu de territorialitzar l’enfocament intercultural a través de formació i activitats diverses. 2.Donar suport a les entitats, programes, serveis o/i projectes que s’interessen per adoptar la perspectiva intercultural a la seva feina del dia a dia, mitjançant accions d’assessorament i formació basats en els principis de la interculturalitat. 3.Promoure i garantir la participació ciutadana diversa en espais tradicionalment monoculturals, fomentant la interacció, el diàleg i la convivència veïnal. 4.Incidir en processos que es duen a terme al territori per tal d’aterrar els principis de la perspectiva intercultural. 5.Organitzar formacions, xerrades i altres activitats per a donar a conèixer la perspectiva intercultural i la seva implementació en contextos socials diversos 6.Organitzar formacions, xerrades, taules rodones i altres activitats per combatre les fòbies cap a les diversitats existents. 7.Participar en reunions 8.Facilitar i promoure sinèrgies entre els diferents agents del territori. 9.Participar en reunions de coordinació i taules territorials amb diferents serveis, programes i entitats. 10.Fer seguiment dels projectes propis del servei d’Interculturalitat: “Apodera’t” “Llengües maternes” 11.Innovar, crear i implementar nous projectes amb perspectiva intercultural per a donar resposta a les necessitats del veïnat. ALTRES TASQUES 1.Redactar informes i memòries 2.Gestió i seguiment pressupostari (factures, pagaments, balanç econòmic etc) 3.Fer presentacions del Servei d’Interculturalitat a diferents espais i àmbits 4.Participar en reunions de consells i comissions territorials del districte 5.Participar en les reunions de coordinació de l’equip de treball

Requisits

  • Experiència 2 anys. •experiència laboral mínima de 2 anys en els següents àmbits: gestió intercultural, desenvolupament i implementació de projectes interculturals. •experiència treball comunitari i relació amb entitats.
  • Llicenciatura o enginyeria
  • Competències / coneixements: idiomes •domini del català (mínim nivell c) •domini del castellà (oral i escrit) recursos i aptituds personals •habilitats socials •capacitat de de motivació i autogestió •habilitats per a la facilitació i dinamització de relacions en diversitat i capacitat mediadora i resolució de conflictes. •adaptabilitat cultural i sensibilitat per la diversitat cultural i de gènere. •flexibilitat horària. •capacitat de treball en equip •alta capacitat proactiva. •alta capacitat en resolució de conflicte

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (12 mesos)
  • Jornada completa