EDUCADOR/A CALELLA

39 Inscrits

Referència oferta:

FA06056854

Data publicació oferta:

16/01/2024

Llocs de treball:

1

Descripció de l'oferta

Es necesita un/a educador/a social a mitja jornada per a un PILS

BARCELONA - MARESME - 08370 CALELLA

Detall de les funcions del lloc de feina

Funcions: En relació al PIL: • Participar en l’elaboració i/o revisió del Projecte Educatiu, del Reglament d’Organització i Funcionament, de la Programació Anual i de la Memòria. • Complir tota la normativa del PIL d’acord amb el que està establert en el Reglament d’Organització i Funcionament. • Participar en les reunions que sigui convocat. • Assumir l’autoritat i responsabilitat en l’àmbit de les seves competències. • Prendre les decisions urgents necessàries en absència dels/de les responsables superiors més directes sempre que la urgència de les mateixes afectin a l’interès superior de la persona jove. • Gestió logística del servei. S’encarreguen de demanar el que sigui necessari per tal que al Servei estiguin ben proveïts en el dia a dia • Vetllar per mantenir una bona convivència amb el veïnatge. En relació als/les joves atesos/es: • Realitzar, a petició de la Direcció, o de manera espontània les converses referencials amb els/les joves del PIL. • Conèixer les necessitats o demandes de cada noi/a, establint conjuntament amb aquest/a els objectius i/o les prioritats a treballar, recollint-se els mateixos en el PTI de la persona jove. • Realitzar el seguiment educatiu del/de la noi/a durant la seva estança en el PIL, mitjançant els instruments que hi hagin elaborats amb tal finalitat. • Fer participar a la persona jove en el seu procés d’autonomia, motivant-la i establint els mitjans oportuns per crear un clima de confiança i comunicació que afavoreixi la interacció referent-jove. • Elaborar i/o col·laborar, quan així se li requereixi des de la Direcció del PIL, els informes necessaris respecte al/la jove. • Preparar el procés d’emancipació del/de la jove. En relació a l’Equip de professionals: • Mantenir les reunions que es determinin en el Projecte Educatiu de cara a realitzar la coordinació d’activitats i l’acompanyament dels nois/es. • Posar en funcionament tots aquells programes (educació per la salut, orientació socio-laboral, activitats socioculturals, lúdiques i/o temps lleure) que es determinin en la Programació Anyal i que responen a les necessitats educatives que presenta la població atesa. Activitats a realitzar: Les activitats i tasques derivades de les seves funcions i que siguin assignades per la direcció del PIL. Altres requisits • Disposar d’experiència en l’àmbit social. • Valorable experiència professDional en l’atenció residencial i en la intervenció amb nois migrats sense referents familiars al territori. • Tenir flexibilitat horària.

Requisits

  • Experiència 1 anys. Experiència com educador/a social, • valorable experiència professional en l’atenció residencial i en la intervenció amb nois migrats sense referents familiars al territori.
  • Títol de grau
  • Grau universitari de educació social
  • Espanyol (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit
  • Jornada parcial (19 hores - jornada setmanal)
  • Salari mensual brut des de '900' fins a '1000'