TÈCNIC/A GESTIÓ I JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE SUBVENCIONS

25 Inscrits

Referència oferta:

FA06057268

Data publicació oferta:

22/01/2024

Llocs de treball:

1

Associació Quilòmetre Zero

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Estem buscant Tècnic/a d’administració, gestió i justificació econòmica de subvencions, on la principal missió d’aquesta persona serà realitzat gestió , planificació i elaboració de demanda i justificació econòmica de subvencions, tant públiques com privades, així com el control de la comptabilitat i tresoreria, per tal de que l’entitat pugui seguir duent a terme els seus projectes , treballant en coordinació amb la resta de l’equip.

TARRAGONA - TARRAGONÈS - 43003 TARRAGONA

Detall de les funcions del lloc de feina

- Planificació de tresoreria i comptabilitat per tal de realitzar la gestió econòmica de les subvencions. - Gestió del procediment administratiu i econòmic de sol·licitud i justificació de subvencions, locals , supramunicipals i autonòmiques. - -Tramitació i realització de la gestió administrativa en la presentació de documentació en diferents organismes i administracions publiques. - Mantenir contacte amb els diversos finançadors per a realitzar les gestions econòmiques i administratives pertinents. - Elaborar, en coordinació amb els diversos responsables tècnics, els pressupostos detallats dels projectes. Realitzar un seguiment pressupostari de les despeses dels mateixos. - -Fer seguiment d’auditories econòmiques de l’entitat i els projectes, així com la memòria econòmica en relació a la gestió d’una entitat d’utilitat pública. - Recolzar la gestió comptable de cada projecte de l’organització, en l’assignació i distribució de les despeses als diferents pressupostos. - Elaborar les justificacions econòmiques dels projectes, ajustant-se a normatives exigents. Atendre els requeriments i les auditories econòmiques que es requereixin. - En coordinació amb la unitat de personal, portar un control de les imputacions dels costos salarials del personal d’estructura i d’inserció dels diferents projectes subvencionats.

Requisits

  • Experiència 2 anys. - experiència mínima de 2 anys en la gestió econòmica de projectes socials, amb finançament públic o privat o en l’àmbit de comptabilitat o control de costos. - capacitat de planificació i treball en equip. - ganes de participar en projectes que tenen una incidència directe en les millores socials del territori.
  • Diplomatura o enginyeria tècnica
  • Economia, ade, administració, àmbit social
  • Espanyol (parlat superior, escrit superior)
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Competències / coneixements: domini d'eines comptables i financeres. gestió financera d'organitzacions sense afany de lucre. eines digitals de justificació econòmica. coneixement de crm.

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indiferent
  • Jornada parcial matí (20 hores - jornada setmanal)
  • Altres beneficis: salari b/a 10000 - 14000. - possibilitat de teletreball. - flexibilitat horària. - millora del conveni en quan a vacances, 31 dies laborals anuals. - borsa d’hores de formació anual en horari laboral. - salari base segons conveni d’acció social.