TÈCNIC/A DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I PRL (JUNIOR)

38 Inscrits

Referència oferta:

FA06057724

Data publicació oferta:

26/01/2024

Data de tancament:

25/04/2024

Llocs de treball:

1

Descripció de l'oferta

Enginyeria situada a la província de Girona i dedicada a projectes mediambientals necessita incorporar un/a Tècnic/a amb formació a nivell de Cicles Formatius de Grau Superior o Grau universitari en Biologia, Química o Ciències Ambientals. Indispensable coneixements i experiència en sistemes de gestió de qualitat (UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015 Idiomes; català, castellà i anglès valorable. Informàtica a nivell usuari avançat (Word, Excel, PowerPoint) S'ofereix feina estable en empresa en creixement. Possibilitats de desenvolupament professional dins de l’empresa. Salari a convenir segons experiència aportada.

GIRONA - GIRONÈS - 17460 CELRÀ

Detall de les funcions del lloc de feina

Sota la supervisió del responsable de qualitat, aquestes seran les seves funcions: - Manteniment i renovació de les certificacions existents del sistema de qualitat, medi ambient i seguretat laboral - Implantar i fer seguiment dels procediments, objectius i la normativa interna. - Actualitzar la documentació, auditories i certificacions. - Identificar punts de millora i desenvolupar accions - Sensibilitzar i formar el personal per a un bon compliment dels procediments. - Revisar i actualitzar les fitxes tècniques de productes. - Gestionar les no conformitats i reclamacions dels clients - Vetllar pel compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals; EPI’s, gestió documental. - Realitzar i gestionar les avaluacions de Riscos Laborals. Establiment i seguiment del pla de mesures preventives. - Participar en la formació i conscienciació dels empleats en matèria de prevenció. - Pla d’auto-protecció: gestió dels equips d’emergència, revisió o actualització del pla d’emergència. - Treballs a casa del client: coordinació dels riscos aplicables, control i verificació de la documentació

Requisits

  • Experiència 1 anys. Realitzant funcions similars a les descrites a l'oferta.
  • Llicenciatura o enginyeria
  • Llicenciatura o enginyeria - ciències ambientals
  • Competències / coneixements: persona responsable, metòdica i compromesa

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit
  • Jornada completa