RESPONSABLE PLATAFORMA INTERMEDIAJOB - PRODUCTE TECNOLÒGIC

7 Inscrits

Referència oferta:

FA06058934

Data publicació oferta:

13/02/2024

Llocs de treball:

1

Fundació Intermedia

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

La figura professional del Responsable d’IntermediaJOB és aquella que s’encarrega d’assumir les funcions de desenvolupament i seguiment de projecte (plataforma IntJOB) en la vessant tecnològica, realitzar l’anàlisi de dades, la integració de sistemes d’IA (amb suport d’una empresa proveïdora externa) i vetllar pel bon encaix en la consecució d’objectius i metes de l’entitat. Tindrà la missió d’aportar coneixement i habilitats de gestió tecnològica (es valoraran nocions de programació) així com experiències prèvies en la gestió i evolució de tecnologia de plataformes. El pla d'implantació del nou servei pivotarà al voltant de la figura del responsable d’IntermediaJOB i serà el nexe d'unió amb la resta d'Intermedia, treballant amb la direcció d’empresa per acompanyar en la consecució dels objectius. Serà el/la responsable de pilotar les noves funcionalitats i millores en usabilitat i guiarà el procés d’incorporació de IA/Machine Learning (refinament i la millora contínua de l'algoritme), amb suport d’una empresa proveïdora externa, per a l'automatització del procés de matching que fa el millor encaix entre les candidatures disponibles i les vacants obertes. En definitiva és la persona encarregada d'estar a tot dins del projecte d’evolució d’IntJOB. Dissenyar els requisits del client, coordinació amb el/la programador/a, les idees de disseny, l’experiència de l’usuari/ària, tot això sense perdre el focus i empenyent el projecte sempre cap endavant, preservant la missió social de l’entitat. En treballar amb tants fronts oberts alhora, la bona organització del/la professional pot suposar la diferència entre l'èxit o el fracàs del projecte. Haurà de prendre decisions considerant globalment diferents aspectes (tècnics, econòmics, ambientals, entre d'altres) relacionats amb la gestió de projectes, identificar problemes, obstacles i oportunitats i saber proposar millores i trobar noves estratègies o solucions, amb responsabilitat i autonomia, planificant i organitzant les tasques per assolir els objectius del projecte en els terminis establerts i, alhora, comprometre's amb el treball de qualitat, de forma clara i ordenada, mitjançant l’esforç, la constància i el desig de creixement personal i professional (la plataforma IntermediaJOB és un projecte que ha de créixer dins de l’entitat i el/la professional que s’incorpori tindrà l’oportunitat de créixer professionalment de la mà del projecte). Que s'ofereix: Contracte indefinit. Treball híbrid (presencial i en remot) JORNADA: Jornada complerta de 38,5H setmanals, distribuïdes de dilluns a divendres. HORARI: Jornada de matins amb dues tardes. SALARI: 30.000 euros anuals bruts per jornada completa. Ubicació: Barcelona Incorporació a una entitat social amb una trajectòria consolidada i reconeguda en l’àmbit de la millora de l’ocupabilitat.

BARCELONA - BARCELONÈS - 08013 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

Funcions i tasques: ● Dissenyar els requisits del producte a Client i la Gestió de Funcionalitats de la plataforma (canvis i millores a la plataforma per adaptar-la al nou sistema de diferents capes de servei). · Poder programar solucions per algunes modificacions bàsiques de la plataforma. ● Especificar la qualitat de cada part lliurable. ● Estimar els recursos i els terminis necessaris. ● Fer de pont entre l'equip de desenvolupament d’IntJOB i Intermedia. ● Formació de l'equip d'Intermedia sobre noves funcionalitats. ● Desenvolupar i implementar el pla i processos per al projecte. ● Gestionar els canvis s'han de fer (en el desenvolupament del producte: millores, traducció al castellà i anglès) ● Guiar l'aprenentatge del nou sistema de machine learning, amb el suport d’una empresa proveïdora externa. ● Gestionar els KPI de desenvolupament del projecte ( resultats i avaluacions), Monitoritzar el progrés. ● Gestió part econòmica del projecte (part de pressupost destinada a desenvolupament i costos de millora) ● Gestionar els riscos, problemes i canvis que hi pugui haver al projecte. ● Mantenir una comunicació contínua amb els stakeholders. Puntualment, realitzarà acompanyament a l’equip d’empresa en visites comercials per ensenyar les funcionalitats de la plataforma i ajudar a tancar nous clients per IntermediaJOB. Requeriments: Grau: Enginyeria de sistemes TIC, Enginyeria informàtica, Enginyeria informàtica de gestió i sistemes d'informació, Informàtica i serveis, Enginyeria en organització industrial Es valora formació complementària en sistemes operatius com Unix i Windows Server 2003. O titulacions de formació superior de formació professionals relacionada. - Es requereix un mínim de 6 a 12 mesos d’experiència laboral prèvia en projectes similars i/o relacionats. Competències: Competències tècniques: • Nocions bàsiques de programació. Coneixement i ús de les eines de gestió i control pressupostari d'un projecte. • Domini dels instruments de planificació i control de gestió de forma integrada per optimitzar els recursos econòmics, materials i personals invertits en la implantació i desenvolupament d'un projecte. • Capacitat de realitzar un procés bàsic de gestió del risc, identificant i analitzant qualitativament els principals riscos dels projectes esmentats, i establint estratègies i accions de resposta. • Comprensió de l'impacte, la transcendència i la responsabilitat de determinades decisions sobre el desenvolupament d'un projecte més enllà del projecte. • Ús de metodologies àgils • Nocions dea User Experience • Nocions i interès sobre implantació de sistemes d’IA. • Coneixements de Yii Competències bàsiques: • Castellà • Anglès • Coneixements de programació Competències Transversals: - Visió global estratègica - Orientació a resultats. - Organització i planificació. - Comunicació.

Requisits

  • Experiència 1 anys. Es requereix un mínim de 6 a 12 mesos d’experiència laboral prèvia en projectes similars i/o relacionats.
  • Diplomatura o enginyeria tècnica
  • Diplomatura o enginyeria tècnica - informàtica-electrònica

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut des de '2300' fins a '2800'