PSICÒLEG/OGA ASSISTÈNCIA PERSONES DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

40 Inscrits

Referència oferta:

FA06058958

Data publicació oferta:

13/02/2024

Llocs de treball:

1

Descripció de l'oferta

APRODISCA és una entitat social, sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública especialitzada en la prestació de serveis per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental. Estem buscant un/a psicòleg/oga per sumar-se a aquest gran projecte!

TARRAGONA - BAIX CAMP - 43470 SELVA DEL CAMP, LA

Detall de les funcions del lloc de feina

Les seves funcions generals serien, entre d’altres: • Coordinar, planificar i avaluar el funcionament dels serveis socials especialitzats. • Vetllar pel compliment de tots els requisits establerts en la normativa vigent relacionada amb els serveis. • Vetllar perquè els valors i la missió de l’entitat estiguin presents en l’atenció de la persona atesa als serveis. • Vetllar per l’elaboració, l’actualització i pel compliment del RRI dels serveis, del contracte assistencial i procediments dels serveis. • Realitzar conjuntament amb el personal d’atenció directa, la planificació, seguiment i avaluació del pla estratègic i del pla d’objectius dels serveis. • Vetllar pel compliment del sistema de qualitat. • Responsabilitzar-se de la documentació vinculada als serveis i a la persona atesa (custodia), així com assegurar la fiabilitat de les dades. • Supervisar i assessorar en aspectes vinculats a les intervencions del personal d’atenció directa. • Gestionar les necessitats de l’equip i promoure l’autonomia de les persones treballadores. • Gestionar situacions de conflicte entre l’equip i les persones ateses, i entre el mateix equip que puguin sorgir de la pròpia prestació dels serveis. • Exercir la representativitat i fer d’enllaç amb altres institucions i administracions tant públiques com privades així com amb la resta dels serveis i departaments de l’entitat. • Gestions i coordinacions davant propostes de participació en estudis d’investigació. • Representació en auditories i inspeccions. En relació a l’atenció a les persones i/o les seves famílies i/o referents tutelars: • Vetllar pels drets de les persones ateses. • Elaboració dels PAIs tenint en compte la Planificació Centrada en la Persona. • Informar i atendre a les famílies i/o representants legals en tots aquells aspectes de funcionament i/o en relació a la persona atesa, que es creguin oportuns. • Vetllar per la seguretat física i la salut de les persones ateses al servei. En relació a l’àrea social: • Participació en els grups de treball especialitzats (Comissions). • Creació de materials adaptats i d'accessibilitat comunicativa per a facilitar la organització del servei a les persones ateses. • Participació en espais d’escolta i intervenció individual per fomentar els plans personals de les persones ateses. • Reunions de col·laboració amb organismes comunitaris. • Col·laborar amb el departament de Compres en la recerca de proveïdors, gestió i coordinacions per noves accions comunitàries o dins les pròpies instal·lacions. • Responsabilitzar-se dels diferents procediments associats al lloc de treball.

Requisits

  • Experiència 3 anys. Experiència amb persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental. certa experiència en gestió d’equips.
  • Llicenciatura o enginyeria
  • Psicòleg/oga
  • Competències / coneixements: - valorable coneixements en llenguatge de signes - ha de ser una persona amb vocació pel sector social, proactiva i amb capacitat de lideratge d’equips i de projectes
  • Disponibilitat de vehicle
  • Permisos de conduir: b

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (6 mesos)
  • Jornada completa
  • Altres beneficis: moltes possibilitats de contracte indefinit a la finalització del primer contracte. conveni de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de catalunya, molt avantatjós a nivell de vacances: 30 dies de vancances més 12 dies per conveni. horari: de dilluns a dijous de 8 a 17 hores, i divendres de 8 a 14 hores. Certa flexibilitat en les entrades i sortides. horari d'estiu: 7 a 15 hores (a partir de sant joan fins principis de setembre).