COORDINADOR/A D'ACTIVITATS

48 Inscrits

Referència oferta:

FA06061201

Data publicació oferta:

14/03/2024

Data de tancament:

12/06/2024

Llocs de treball:

1

Descripció de l'oferta

La persona coordinadora és la persona que té una visió global de l’equip i del projecte educatiu de la cooperativa a l’escola durant el casal d’estiu. S’encarrega de fer el seguiment pedagògic de l’equip i vetlla perquè totes les membres se sentin còmodes i puguin desenvolupar correctament la seva funció dins l’equip. És la persona que fa d’enllaç entre l’equip d’educadores i les famílies dels infants, així com la resta de la cooperativa, treballant conjuntament amb la resta de coordinacions per assolir els objectius comuns i comunicant-se periòdicament amb l’Àrea de Projectes. Característiques del perfil de coordinació: ➢ Capacitat d’exercir un lideratge amb la resta de l’equip, detectant les mancances i les fortaleses d’aquest i desenvolupant-les per tal de millorar. Ha de poder promoure un equip cohesionat, coordinat i sòlid, capaç de gestionar les situacions que es puguin donar en el dia a dia de la nostra tasca educativa. ➢ Ha de ser assertiva per tal d’entendre, ser capaç de gestionar i comunicar bé en qualsevol situació de conflicte o davant de qualsevol incidència. ➢ Ha de ser proactiva i avançar-se i preveure qualsevol situació que pugui sorgir però també ha de ser resolutiva davant de qualsevol situació espontània. Ha de tenir els recursos per poder gestionar situacions que de vegades són noves en el dia a dia. ➢ Ha de generar confiança per ser una persona que pugui resoldre dubtes, inquietuds, etc. I ha de tenir escolta activa acompanyada d’estar molt atenta a l’entorn per detectar necessitats i poder anticipar-se. ➢ Coneixedora del projecte educatiu del casal d’estiu i de l’escola, convençuda del mateix per poder-lo explicar, executar-lo i viure’l. ➢ Ha de ser capaç de recollir les diferents necessitats dels diferents agents (equip, famílies, infants etc) i ser un punt de conciliació i de trobada tenint una visió global del projecte. ➢ Ha de tenir recursos per poder fer un suport pedagògic i un acompanyament acurat a cada membre de l’equip de monitores. ➢ Ha de ser una persona responsable, organitzada i constant, ja que sorgeixen moltes coses a gestionar i si no es té una constància en realitzar les tasques pot generar desatenció d’alguns aspectes. ➢ Capacitat d’entomar crítiques i construir-les en positiu per construir un projecte millor, així com també d’anàlisi propi i coneixedora de les seves pròpies mancances per treballar-les. ➢ Ser flexible i adaptar-se a les situacions, a les propostes de l’equip i de les famílies.

BARCELONA - BARCELONÈS - 08014 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

TASQUES GENERALS A DESENVOLUPAR: Pedagògiques: - Fer el seguiment pedagògic de l’equip de monitoratge, juntament amb l’àrea de projectes de l’Esguard. - Liderar l’equip motor del casal d’estiu. - Organitzar els grups d’infants i l’equip d’educadores. - Liderar les reunions d’equip per garantir que el projecte educatiu de L’esguard es dugui a terme. - Acompanyar a l’equip, gestionar conflictes i incidències, aportar recursos quan calgui i donar suport a les activitats i sortides programades durant el casal. - Comunicació fluïda amb famílies i altres agents de la comunitat educativa. - Preparar i realitzar les reunions informatives de famílies. - Organitzar i comprar el material fungible i no fungible. - Participar en la preparació dels diferents espais i activitats del casal. Tècniques-administratives: - Passar llistes d’assistència (registre dels infants diaris, de faltes justificades/becats...). - Gestionar altes, baixes i incidències de l’equip de monitors/es (registre a través d’excels). - Revisió i contestació del correu electrònic i de WhatsApp. - Control de bestretes i factures.

Requisits

  • Experiència 2 anys. - un mínim de 2-4 anys d’experiència en el monitoratge. - tenir formació i/o experiència en la gestió d’equips.
  • Estudis primaris complets
  • Títol de batxillerat - segona etapa d'educació secundària obligatòria
  • Català (parlat c2 - d.mestratge, escrit c2 - d.mestratge)
  • Espanyol (parlat c2 - d.mestratge, escrit c2 - d.mestratge)
  • Competències / coneixements: - carnet de director/a de lleure. - tenir formació de l’àmbit d’educació formal i/o informal. - tenir experiència en el lleure associatiu o altres espais de lleure. - un mínim de 2-4 anys d’experiència en el monitoratge. - tenir formació i/o experiència en la gestió d’equips. - persona propera al barri/poble/ciutat per així estar més vinculada amb l’entorn proper a l’escola i el seu context educatiu (famílies, infants, territori…).

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit
  • Jornada parcial (25 hores - fix i periòdic de caràcter discontinu)
  • Salari mensual brut 1074