EDUCADOR/A SOCIAL

32 Inscrits

Referència oferta:

FA06061277

Data publicació oferta:

15/03/2024

Data de tancament:

13/06/2024

Llocs de treball:

1

ASSOCIACIÓ CENTRE D'ESPLAI EL NUS

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

El Centre d’Esplai El Nus convoca una plaça d’educador/a social per a desenvolupar tasques de caire socioeducatiu al projecte Servei d’atenció diürna – Centre Obert. El servei realitza una tasca preventiva des de la vessant de I'educació social especialitzada durant el temps lliure dels infants. Està destinat prioritàriament a aquells que es troben en una situació de vulnerabilitat, però que tenen encara capacitat per canviar aquesta situació, sense haver de sortir del propi entorn. Per això, l’objectiu del servei és proporcionar acompanyament a tots els infants i famílies en situació de risc, afavorint la cobertura de les seves necessitats que els garanteixin un nivell de benestar adequat, el seu desenvolupament personal i la seva integració social i adquisició d’aprenentatges, disminuint les situacions de risc i prevenint les situacions més greus de desprotecció.

BARCELONA - BAIX LLOBREGAT - 08970 SANT JOAN DESPÍ

Detall de les funcions del lloc de feina

Transmetre valors individuals i col·lectius, tot contribuint a l’educació integral dels infants, utilitzant els recursos que ofereixen les activitats pròpies del temps de lleure. Analitzar les necessitats i les característiques del col·lectiu d’infants dels quals és referent. Planificar, preparar i avaluar les activitats socioeducatives adaptades a les característiques dels infants i el grup. Dissenyar les activitats, amb els corresponents objectius, continguts i mètodes. Elaborar i/o reunir els materials necessaris per al desenvolupament de l'activitat. Valorar els resultats de l'activitat desenvolupada, amb l'aplicació de les tècniques i els procediments d'avaluació adequats. Coordinar-se amb la resta de l’equip educatiu de l’entitat.

Requisits

  • Experiència 1 anys. Motivació per treballar en entitats de caire social. es valorarà experiència que pugui acreditar en l’àmbit socioeducatiu, formatiu, de lleure i preferentment amb col·lectius en situació de vulnerabilitat.
  • Títol de grau
  • Títol de grau - educació social
  • Català (parlat b2 - avançat, escrit b2 - avançat)
  • Espanyol (parlat b2 - avançat, escrit b2 - avançat)
  • Competències / coneixements: tracte des de la cura, el respecte i l’acompanyament als infants, joves i famílies davant de qualsevol situació i amb l’objectiu d’afavorir la reflexió d’aquests i el seu creixement com a persones. iniciativa per desenvolupar les seves tasques i habilitat per prendre decisions sobre aquestes, donant resposta a les necessitats del projecte i millorant la qualitat del mateix. disposició i habilitat per enfrontar-se i donar resposta a una situació determinada mitjançant l’organització o l’aplicació d’una estratègia o seqüència operativa (identificar, diagnosticar, formular solucions i avaluar), definida o no, per tal de trobar-hi la solució. capacitat per organitzar-se el temps i crear les condicions adequades, amb els recursos humans i materials existents, per dur a terme les seves tasques. implicació en la feina prioritzant l’assoliment dels objectius marcats pel projecte/entitat com a expressió de la competència personal i professional. disposició per treballar en equip amb la resta de companys i companyes per tal d’assolir els objectius marcats. tracte amable i assertiu, amb disposició i habilitat per comunicar-se amb membres de l’equip, caps i qualsevol persona, tot i que sigui externa al projecte. autonomia per realitzar les seves tasques sense haver d’estar assessorada, buscant informació i recursos com a element de formació personal i professional.

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (9 mesos)
  • Jornada parcial tarda (20 hores - fix i periòdic de caràcter discontinu)