ATENCIÓ PSICOLÒGICA

31 Inscrits

Referència oferta:

FA06061839

Data publicació oferta:

22/03/2024

Llocs de treball:

1

Descripció de l'oferta

SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA a les dones i els seus fills o filles, que han patit o pateixen alguna situació de violència masclista o qualsevol altre tipus de discriminació per raó de gènere.

BARCELONA - GARRAF - 08872 SITGES

Detall de les funcions del lloc de feina

a)Oferir un servei d’informació, assessorament, primera atenció i, si s’escau, acompanyament, en relació amb l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits: laboral, social, personal, familiar, entre d’altres. b) Facilitar atenció i assessorament psicològic especialitzat a les dones que ho precisin. c) Facilitar atenció i assessorament psicològic especialitzat als infants que ho precisin. d) Actuar com a observatori de la realitat de les dones del municipi i proporcionar les informacions necessàries per a col·laborar en la definició de les línies d’intervenció en els plans o programes sectorials, pel que fa a polítiques d’igualtat. Assessorar, orientar i realitzar una primera atenció a totes les dones que ho sol·licitin o quan es trobin en situacions de violència masclista. f) Acompanyament en els processos de millora personal i emocional de les dones usuàries. g) Intervenció especialitzada en els processos de millora i eliminació de la violència en les dones que la pateixin. h) Elaboració dels registres de seguiment de les sessions de treball, coordinacions i altres intervencions realitzades dels expedients individuals. i) Traspàs de les informacions necessàries a la professional de referència del servei. j) Derivacions a altres serveis. k) Elaboració d’informes psicològics per altres serveis públics i administracions. l) Elaboració de certificats d’assistència a les sessions del servei. m) Desenvolupament d’accions que garanteixin la interrelació i la coordinació del SIAD i la resta de serveis municipals que incideixen en l’atenció a les dones. n) Coordinació de les seves actuació amb el Servei d’Intervenció Especialitzada de referència. o) Elaboració d’una memòria anual del projecte.

Requisits

  • Experiència 3 anys. • grau o llicenciatura en psicologia, acreditació de psicoterapeuta segons l’art. 21 dels , estatuts de la federación espanyola de asociaciones de psicoterapeutes, estar col·legiat/da en l’actualitat. • acreditar en nivell c de llengua catalana • experiència mínima de 3 anys en serveis similars a l’objecte del contracte • certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual • formació específica en perspectiva de gènere i violència masclista mínim 100 hores
  • Diplomatura o enginyeria tècnica
  • Psicología

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit
  • Jornada parcial (485 hores - jornada anual)
  • Altres beneficis: salari anual brut de 12000 a 13000 eu per jornada parcial