EDUCADOR/A DEL SERVEI RUMB A LA FEINA A SALT

33 Inscrits

Referència oferta:

FA06062543

Data publicació oferta:

08/04/2024

Data de tancament:

07/05/2024

Llocs de treball:

1

Descripció de l'oferta

Educador/a del servei Rumb a la feina a Salt

GIRONA - GIRONÈS - 17190 SALT

Detall de les funcions del lloc de feina

Acollida dels/les participants: dur a terme les primeres accions d’atenció presencial amb les persones derivades al programa que es concreten en un compromís de participació. Acompanyament a les persones per a la definició i execució del projecte professional: realitzar accions d’atenció individualitzada (principalment) que facilitin el disseny i el desplegament d’un projecte professional propi. Dissenyar i executar itineraris personals d’acompanyament a la Inserció, amb avaluació dels resultats. Treballar la informació de l’entorn laboral i posar-la a l’abast dels participants a través d’accions socioeducatives i estratègies pedagògiques actives i participatives. Acompanyament a les persones durant el procés de recerca de feina: oferir suport i assessorament als i les participants mentre realitzen accions de recerca activa de feina (tant en el marc del propi programa com a través d’autocandidatura). Identificació de necessitats en relació al banc de recursos que s’ofereix als/les participants: analitzar quines accions grupals d’orientació i formació són més ajustades a les demandes i necessitats de les persones ateses i participar activament en el disseny d’ajustos i propostes de millora. Programació, execució i avaluació d’espais grupals formals i no formals. Dinamització d’accions formatives grupals tan de competències transversals com tècniques. Coordinació i treball en xarxa amb projectes, serveis i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals del territori.

Requisits

  • Experiència 1 anys. Experiència mínima d’un any en el treball educatiu amb persones en risc social. experiència en el disseny i acompanyament d’itineraris individuals d’orientació i inserció laboral de persones en situació o risc d’exclusió social. experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb persones en desavantatge social. experiència en dinamització i coordinació d’accions formatives transversals i tècniques amb persones en desavantatge social. experiència en el treball amb la xarxa d’agents socials principalment els relacionat amb els serveis de la ciutat de salt i de girona. coneixement del treball per competències. alt nivell de coneixement de l’entorn google workspace. alt nivell d’experiència en la gestió de base de dades. es valorarà competències i expertesa en l’ús de tecnologies digitals per a l’èxit educatiu, la cura del benestar digital i la creació maker.
  • Títol de grau
  • Títol de grau - educació social
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Competències / coneixements: habilitats comunicatives per tal d’ajustar la forma i canal de recepció i transmissió de la informació en funció del/la interlocutor/a. treball en equip, per tal de generar un clima de treball distès, acollidor i basat en el respecte i el protagonisme de la persona. gestió emocional, per tal de fer sostenible l’atenció a les persones des d’un posicionament empàtic. capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos disponibles. capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades. capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris. capacitat de dissenyar, executar, avaluar i fer seguiment d’accions socioeducatives i itineraris d’acompanyament a la inserció laboral i social per persones en risc social. capacitat per a la gestió i organització d’itineraris d’acompanyament laboral. capacitat, coneixements i autonomia resolutiva davant d’imprevistos i incidències, mediació i resolució de conflictes.

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut des de '2000' fins a '2056'
  • Altres beneficis: horari 40h setmanals de dilluns a divendres en horari de matins majoritàriament. sou brut 2.056,48 € bruts mensuals per 12 pagues incorporació maig del 2024 altres imprescindible disposar del certificat d’antecedents de delictes sexuals.