TÉCNICS/ ES D'ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

42 Inscrits

Referència oferta:

FA06064399

Data publicació oferta:

02/05/2024

Llocs de treball:

10

VILLABLANCA SERVEIS ASSISTENCIALS, SAU

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Villablanca, serveis per a persones amb discapacitat intel.lectual, necessita incorporar a la seva plantilla personal d'atenció directa als usuaris. Les persones seleccionades s'encarregaran de proveir atenció i suport a totes les àrees de la vida dels residents. La seva funció principal és la de tenir cura dels usuaris. Ajudar i comprendre als usuaris en totes les seves necessitats tant físiques com psíquiques, d’acord amb el reglament i la filosofia del centre.; així com realitzar qualsevol tasca i/o activitat relacionada amb la seva vida quotidiana i el seu tractament, mentre no estigui reservada específicament a una altra categoria professional.

TARRAGONA - BAIX CAMP - 43206 REUS

Detall de les funcions del lloc de feina

Atendre i tenir cura en la vida diària de les persones i col·lectius amb especials necessitats atesos, amb especial atenció a la salut física, psíquica i social, aplicant les estratègies i procediments més adequats per mantenir-ne i millorar-ne l'autonomia personal, les relacions amb l'entorn i la inserció ocupacional en els casos adients. En tot cas, la realització d’aquestes tasques estarà sota la supervisió general de llicenciats/ades, diplomats/ades i/o responsables del personal d’atenció directa. Les funcions més rellevants que ha de manifestar el/la professional són: a) Organitzar, preparar i controlar les intervencions d'atenció a les persones i el seu entorn b) Desenvolupar intervencions d'atenció directa dirigides als usuaris/es d'acord amb les seves característiques i el pla d'atenció individualitzada. c) Desenvolupar les intervencions d'atenció psico-social a persones amb necessitats específiques d) Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat de convivència: e) Disposició per col·laborar de manera coordinada en la tasca realitzada per l’equip

Requisits

  • Experiència 1 anys. Deseable pero no imprescindible
  • Títol fp de grau mig
  • Títol fp de grau mig - serveis socioculturals i a la comunitat
  • Competències / coneixements: també s'acceptaran persones amb certificats de professionalitat

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (6 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut des de '1300' fins a '1500'