TÈCNIC/A PRL

2 Inscrits

Referència oferta:

FA06066958

Data publicació oferta:

04/06/2024

Llocs de treball:

1

TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS, S.A

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

Control i actualització constant del sistema de gestió de PRL del grup empresarial, executant i implantant tant la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, i tots aquells requisits normatius en relació amb la matèria, com totes aquelles mesures necessàries per a mantenir la seguretat i salut de tots els treballadors, amb l'objectiu d'aconseguir la millora contínua a nivell preventiu.

BARCELONA - BAIX LLOBREGAT - 08850 GAVÀ

Detall de les funcions del lloc de feina

Activitats: -Promoure la prevenció en l'empresa i la seva integració en aquesta. Disseny i implantació de campanyes informatives, divulgatives i de recordatori. -Assegurar el compliment de la normativa de Prevenció de Riscos laborals. -Participar activament en la planificació de les activitats preventives. Anàlisi del resultat de les inspeccions de seguretat periòdiques. -Supervisar el compliment de la programació anual de prevenció. -Formació i informació a les persones treballadores. Selecció dels continguts formatius de la programació anual de formació en funció de les necessitats detectades. Col·laboració en el control i seguiment de les accions formatives juntament amb el Dpto. de Formació. -Vigilar i Controlar la salut de les persones treballadores. -Gestió i recerca AT -Redacció d'informes, instruccions PRL i material divulgatiu de PRL -Gestió i control documental (SPA i Interna). S'inclou control i seguiment de la PAP. Col·laborar i controlar les accionis/actuacions del servei de prevenció aliè (SPA) -Resolució de consultes PRL -Resolució incidències i valoració proposades de millores -Visites d'inspecció centres de treball. Supervisió de treballs en planta i centres de treball propis (assistència en planta per a la supervisió aleatòria de OT’s, tant de personal intern com extern, etc.) Proposta d'acció correctiva/sancionadora en cas de risc greu. Supervisió aleatòria de la correcta aplicació dels procediments/instruccions de seguretat (normes internes, Lototo…) -Supervisar en camp el compliment dels requisits exigits en els PT o treballs de més risc TERSA: Supervisió del correcte acompliment del procediment de Permisos de treball en planta. Suport puntual al cap de torn per als dubtes que puguin sorgir en els PT a les empreses externes com per a l'activitat de manteniment. -Disseny, implantació, formació de PEI i simulacres. -Col·laboració en reunions de CAE i CSSL i Auditories. -Gestió de projectes propis de PRL referent a aspectes tècnics, de programació i implantació, etc. -Participació/col·laboració, validant els aspectes en matèria de SSL, en els projectes de la UN.

Requisits

  • Experiència 3 anys. Experiència com a tècnic superior prl en servei de prevenció propi (spp) en empresa del sector o en servei de prevenció aliè (spa) portant empreses del sector de la gestió de residus o sector industrial
  • Prl 3 especialitats
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Espanyol (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Competències / coneixements: nivell superior en prevenció de riscos laborals (màster universitari). Grau universitari en prevenció i seguretat integral o formació universitària relacionada amb el sector de la gestió de residus o sector industrial (enginyeria, etc.) legislació i normativa de seguretat i salut laboral i iso 45001 experiència com a tècnic superior prl en servei de prevenció propi (spp) en empresa del sector o en servei de prevenció aliè (spa) portant empreses del sector de la gestió de residus o sector industrial.
  • Disponibilitat de vehicle

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut des de '1900' fins a '2000'
  • Altres beneficis: o retribució flexible o contracte indefinit o pla de pensions o tiket restaurant