IRL008-24, ADMINISTRATIU/IVA, SUPORT GESTIÓ I CONTROL ECONÒMIC I FINANCER EN L'ÀMBIT INTERNACIONAL

19 Inscrits

Referència oferta:

FA06068510

Data publicació oferta:

26/06/2024

Llocs de treball:

1

Institut Ramon Llull

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

L’Institut Ramon Llull té la necessitat de dur a terme una contractació de personal laboral temporal, de caràcter excepcional, per tal de cobrir necessitatsurgents i inajornables.

BARCELONA - BARCELONÈS - 08008 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

a) Donar suport administratiu a la implementació de les aplicacions corporatives de la Generalitat vinculades a la contractació i la tramitació d’ajuts i subvencions (especialment, GEEC i TAIS). b) Executar els procediments corresponents a la recepció de propostes i l’autorització de despesa. c) Comptabilitzar i confeccionar l’arxiu de les resolucions d’adjudicació i revocació de les subvencions, convenis i contractes. d) Donar suport a les àrees sobre els procediments de pagaments de subvencions, convenis i contractes. e) Tramitar i comptabilitzar els documents pressupostaris de despesa (reserves, autoritzacions, compromisos i obligacions), derivats dels procediments decontractació. f) Donar suport a l’arxiu dels documents comptables. g) Donar suport a les tasques que es derivin de l’auditoria econòmica anual, la Intervenció General i la Sindicatura de Comptes. h) Registrar i comptabilitzar factures, així com l'alta de tercers a la plataforma comptable. i) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en l’àmbit del seu lloc de treball.

Requisits

  • Títol de batxillerat
  • Títol fp de grau superior - administració
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Anglès (parlat b1 - llindar, escrit b1 - llindar)
  • Competències / coneixements: pel desenvolupament d’aquestes funcions es valorarà un perfil professional que reuneixi els següents coneixements, habilitats i experiència: -formació específica/ experiència en matèria de tramitació d’ajuts i subvencions (tais). -formació específica/experiència en l’ús de l’aplicació corporativa per a la gestió electrònica dels expedients de contractació pública de la generalitat decatalunya (geec). -formació adquirida en el pla general de comptabilitat pública. -coneixements en programes de comptabilitat i fiscal. -experiència professional relacionada amb les funcions a oferta. -domini del paquet office 365 (excel imprescindible).

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (36 mesos)
  • Jornada completa