IRL009-24, ADMINISTRATIU/IVA, SUPORT GESTIÓ I CONTROL ECONÒMIC I FINANCER EN L'ÀMBIT INTERNACIONAL

25 Inscrits

Referència oferta:

FA06068521

Data publicació oferta:

26/06/2024

Llocs de treball:

1

Institut Ramon Llull

Veure totes les seves ofertes

Descripció de l'oferta

L’Institut Ramon Llull té la necessitat de dur a terme una contractació de personal laboral temporal, de caràcter excepcional, per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables.

BARCELONA - BARCELONÈS - 08008 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

a) Tramitar l'alta/baixa i manteniment de les operacions d'inversió en la integració de l’inventari del Consorci Institut Ramon Llull a l’inventari de la Generalitatde Catalunya en el marc del que disposa l’ORDRE VEH/220/2020, de 17 de desembre, sobre el funcionament i la formació de l'Inventari general del patrimoni de la Generalitat de Catalunya i sobre l'accés a aquest. b) Donar suport administratiu a les actuacions vinculades a la gestió econòmica i administrativa de l’entitat: -Executar els procediments corresponents a la recepció de propostes i l’autorització de despesa. -Tramitar i comptabilitzar els documents pressupostaris de despesa (reserves, autoritzacions, compromisos i obligacions), derivats dels procediments decontractació. -Arxivar els documents comptables. c) Donar suport a les tasques que es derivin de l’auditoria econòmica anual, la Intervenció General i la Sindicatura de Comptes. d) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en l’àmbit del seu lloc de treball.

Requisits

  • Títol de batxillerat
  • Títol fp de grau superior - administració
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Anglès (parlat b1 - llindar, escrit b1 - llindar)
  • Competències / coneixements: pel desenvolupament d’aquestes funcions es valorarà un perfil professional que reuneixi els següents coneixements, habilitats i experiència: formació específica en matèria d’inventari general del patrimoni de la generalitat de catalunya (gpg), formació adquirida en el pla general de comptabilitat pública, coneixements en programes de comptabilitat i fiscal, experiència professional amb el sector públic en llocs relacionats amb les funcions, domini del paquet office 365 (excel imprescindible).

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral temporal (36 mesos)
  • Jornada completa