Resultat de la cerca

17 detail.label.subscribed

detail.label.ref-offer:

detail.label.publish-at:

FA07391005

*

detail.description.offer

BARCELONA - MARESME - 08317 ORRIUS

detail.description.description

Realització de tasques de manteniment en els parcs i jardins de la ciutat de Barcelona. És imprescindible estar en possessió del títol acadèmic d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), d'un Cicle Formatiu de Grau Mig (CFGM), o d'una titulació equivalent. Es valorarà molt especialment estar en possessió del CFGM en Jardineria.

detail.description.job

Les funcions a desenvolupar consisteixen en executar, complint la normativa de seguretat i protecció de la salut i sota les indicacions del cap de l’equip de treball, les feines de manteniment de la jardineria que, sense dominar pròpiament l’ofici, exigeixen pràctica i especial habilitat, com per exemple: el desfonament, cavat i escarda a màquina; preparació de terres i adobs; arrencada, embalatge i transport de plantes; plantació de qualsevol espècie d’element vegetal; retall i neteja de branques i fruits; poda d’arbres i arbustos; aclarida i retall d’arbustos; preparació d’insecticides i anticriptogàmics i la seva utilització; protecció i tutoratge d’arbres, arbustos i enfiladisses; neteja de jardins (zones verdes, paviments, papereres, entre d’altres); ús i manteniment de regs automatitzats; utilització de la maquinària pròpia de les tasques a desenvolupar, amb responsabilitat del seu bon ús, neteja i manteniment. Les funcions a desenvolupar consisteixen en executar, complint la normativa de seguretat i protecció de la salut i sota les indicacions del cap de l’equip de treball, les feines de manteniment de la jardineria que, sense dominar pròpiament l’ofici, exigeixen pràctica i especial habilitat, com per exemple: el desfonament, cavat i escarda a màquina; preparació de terres i adobs; arrencada, embalatge i transport de plantes; plantació de qualsevol espècie d’element vegetal; retall i neteja de branques i fruits; poda d’arbres i arbustos; aclarida i retall d’arbustos; preparació d’insecticides i anticriptogàmics i la seva utilització; protecció i tutoratge d’arbres, arbustos i enfiladisses; neteja de jardins (zones verdes, paviments, papereres, entre d’altres); ús i manteniment de regs automatitzats; utilització de la maquinària pròpia de les tasques a desenvolupar, amb responsabilitat del seu bon ús, neteja i manteniment. Les funcions a desenvolupar consisteixen en executar, complint la normativa de seguretat i protecció de la salut i sota les indicacions de

detail.description.requirements

  • Experiència 24 mesos. funcions tìpiques del looc feina, un any experiència mínim.
  • espanyol (parlat b2 - avançat, escrit b2 - avançat)
  • català (parlat b2 - avançat, escrit b2 - avançat)
  • Competències / coneixements: Formació en catalogació RDA,MARC21 (Nivell: ALT) :

detail.description.conditions

  • Contracte mercantil (només ofertes) (0 mesos)
  • Jornada parcial tarda (40 hores - jornada setmanal)

Twits del gencat Gencat twitter


es
Feina Activa