PROGRAMADOR/A D'ODOO

3 Inscrits

Referència oferta:

FA07478038

Data publicació oferta:

10/06/2021

Data de tancament:

08/09/2021

Llocs de treball:

1

CRESALIDA, CREIXEMENT I CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL

Descripció de l'oferta

Empresa situada a Barcelona dedicada a la consultoria i implantació de l'ERP/CRM ODOO i tecnologies basades en el núvol ha obert un procés per incorporar al seu equip un/a Programador/a d’ ODOO. La persona candidata tindrà la possibilitat de desenvolupar el seu projecte professional en una organització amb una llarga experiència en consultoria de processos en diferents sectors i mesures d'empresa, que està en procés de creixement. El/la programador/a s'encarrega de generar noves funcionalitats a partir de la rama ODOO i d’actualitzar, modificar i/o ampliar els softwares de gestió empresarial. També s’encarrega de controlar la qualitat del producte resultant i dona suport a l’equip implicat en el desenvolupament dels productes de base tecnològica.

BARCELONA - BARCELONÈS - 08013 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

1. Planificar, confeccionar i executar el pla de treball: Organitzant i prioritzant les activitats i els recursos necessaris per desenvolupar els projectes que li encarreguin a partir del pla de treball facilitat pel seu/seva responsable (tasques, objectius, activitats, indicadors d’assoliment, etc.); Oferint suport en el càlcul i imputació d’hores de cada treball o projecte i en la definició d’un calendari provisional amb la finalitat que la direcció pugui confeccionar la proposta tècnica i econòmica; Documentant el codi que va generant; Fent el seguiment del pla de treball de l’àrea de programació proposat pels responsables l’àrea periòdicament i identificant i comunicant a la direcció qualsevol desviació i proposant mesures correctives; Oferint suport en la gestió de l’equip de programadors/es (resolució de dubtes, formació, avaluació competencial, etc.). 2. Generar i/o actualitzar noves funcionalitats a partir d’una rama d’ODOO: Escrivint les aplicacions o part de les aplicacions seguint les especificacions i les normes de qualitat que prèviament ha marcat l'analista o enginyer de softwares que ha creat l'estructura i les especificacions del programa; Utilitzant eines d'assistència que cregui convenients i que formaran part del programa que està escrivint; Actualitzant, modificant i/o depurant els softwares o parts d'un software ja existent; Revisant, reparant o ampliant programes existents per reforçar la eficiència operativa o procurant l’adaptació a nous requisits; Comprovant que els canvis funcionin correctament; Corregint els errors detectats en softwares ja existents per a versions futures. 3. Controlar la qualitat: Donant suport al seu cap en l’elaboració del pla de qualitat i executant i fent el seguiment del pla de qualitat de la seva activitat (objectius, activitats, indicadors, recursos, calendari, etc.); Controlant la qualitat de tots els serveis i projectes: verificant el software o la part del software que ha escrit, demostrant que les instruccions són correctes i que produeixen el resultat desitjat; Reconeixent i identificant el codi escrit per altres persones, de l’equip intern o extern, per exemple, d’aquells softwares desenvolupats prèviament per un altre proveïdor del client) per continuar amb el nou desenvolupament; Creant petites aplicacions específiques per intentar fer fallar un software determinat i, d'aquesta manera, poder arreglar els possibles errors; Proposant i escrivint les modificacions del codi d'un programa per evitar els errors detectats, tenint present els mals usos i generant el codi necessari per evitar errors; Diagnosticant i resolent las incidències que puguin sorgir i identificant i comunicant problemes, processos y solucions tècniques. 3. Oferir suport a l’equip implicat en el desenvolupament dels productes: En casos excepcionals, gestionant les incidències de naturalesa tècnica amb la clientela i oferint assistència tècnica, escoltant i oferint-li solucions i respostes als dubtes que li puguin sorgir; Donant suport a nivell tècnic, identificant relacions de dependències; Oferint suport en el procés de creació del software tècnic de possibilitats i solucions; Oferint suport en la valoració tècnica, comercial i organitzativa de la companyia.

Requisits

  • Experiència 48 mesos. És imprescindible haver realitzat les funcions descrites durant un període mínim de 4 anys treballant amb softwares de gestió empresarial (erp i crm) amb odoo o demostrar que s’han posat en joc totes les competències requerides en aquest període de temps, en diferents àmbits (formals i informals). podeu consultar l'oferta complerta a: https://ja.cat/oiemh
  • Títol fp de grau superior
  • Títol fp de grau superior - informàtica
  • Espanyol (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
  • Anglès (parlat b1 - llindar, escrit b1 - llindar)
  • Competències / coneixements: competències transversals a: https://ja.cat/oiemh (nivell: alt) : mesures seguretat informàtica (nivell: mitjà) : aplicacions multiplataforma (nivell: mitjà) : programació odoo (nivell: alt) : llenguatge operatiu windows (nivell: baix) : python, xtml, sql, javascript. (nivell: alt) : programa operatiu linux (nivell: alt) : softwares de gestió empresarial (erp/crm) (nivell: alt) : administració i gestió empreses (nivell: mitjà) :

Condicions del lloc de treball

  • Contracte laboral indefinit (0 mesos)
  • Jornada completa
  • Altres beneficis: bonus i objectius